Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 23 FEBRUARI 1999

Nieuwe editie van Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND)

Minister-president Luc VAN DEN BRANDE heeft de zesde editie van de "Vlaamse Regionale Indicatoren" (VRIND) voorgesteld. VRIND 1998 is een uitgave van de administratie Planning en Statistiek van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, in opdracht van de Vlaamse regering.

Deze publicatie is het resultaat van een jaarlijkse oefening binnen alle diensten van de Vlaamse regering om Vlaanderen aan de hand van indicatoren in beeld te brengen. Deze indicatoren hebben zowel betrekking op maatschappelijke ontwikkelingen als op het Vlaamse overheidsbeleid zelf. Per beleidsdomein wordt een set van indicatoren aangeboden waarin relevante ontwikkelingen voor het beleid worden geschetst, maar waarbij tevens een poging wordt ondernomen om de effecten van het overheidsoptreden op het betrokken beleidsdomein in beeld te brengen. VRIND fungeert daardoor tevens als een begeleidende actie ter ondersteuning van het strategisch management van de Vlaamse overheid.

Naast een beschrijving van de verschillende bevoegdheidsdomeinen vindt men in deze VRIND ook de resultaten van de jongste resultaten van de APS-survey rond houdingen, opvattingen en gedragingen van de Vlamingen. In een afsluitend hoofdstuk worden alle beleidsdomeinen nog eens gescreend op genderverschillen.

VRIND is een uitgave van de administratie Planning en Statistiek. Het is een co-productie van de zeven departementen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse openbare instellingen, onder het moreel gezag van het college van secretarissen- generaal en in opdacht van de Vlaamse regering. Aan de publicatie hebben 228 personen meegewerkt. Het boek telt 382 pagina's en 655 tabellen, grafieken en kaarten.

VRIND is verkrijgbaar door overschrijving van 500 fr. op rekeningnummer 091-2202012-44 op naam van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Algemene Zaken en Financiën, afdeling Algemene Administratieve Diensten, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel, met vermelding VRIND 1998.

Info: Luk Bral, projectleider, tel. (02) 553.57.82 fax (02) 553.58.08
e-mail : luc.bral@vlaanderen.be

Deel: ' Nieuwe editie Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND) '
Lees ook