Verslaggeving en verzekeraars

De wet- en regelgeving voor verzekeraars is de laatste jaren sterk in beweging. Zo werd in 1996 een ontwerprichtlijn van de Raad voor de Jaarverslaggeving gepubliceerd over de jaarrekening van verzekeringsmaatschappijen. Deze werd eind 1998 met enige aanpassingen als richtlijn uitgebracht. Onder leiding van het IASC wordt voorts gewerkt aan een internationale standaard voor de jaarrekening van verzekeringmaatschappijen. Deze en andere ontwikkelingen zijn voor de sector Financiële Instellingen aanleiding om met een nieuwe publicatie over de hoofdlijnen van de verslaggevingsvereisten te komen.

Deel: ' Nieuwe eisen aan jaarverslag verzekeringsmaatschappijen '
Lees ook