Gemeente Amsterdam


---

Nieuwe eisen en sancties bij taxiontheffing

Het college van B&W heeft ingestemd met het wijzigen van de taxiontheffingsvoorschriften.
De belangrijkste aanpassingen zijn:

1. Een verbod op het stilstaan op tram- en busbanen en busstroken.
2. Taxi's zonder passagier(s) mogen geen gebruik maken van tram- en busbanen en busstroken.

3. Bij een geconstateerde overtreding van een van de voorschriften volgt, per direct, intrekking van de taxiontheffing van minimaal drie maanden tot maximaal 1 jaar.

4. De taxiontheffing wordt persoonsgebonden wat als voordeel heeft dat de politie stringenter kan handhaven.

5. Taxichauffeurs moeten in het bezit zijn van een geldig door het Rijk afgegeven chauffeurspas en het certificaat 'Medegebruik tram-/busbanen'.

6. Aan het praktijkexamen wordt het vak stratenkennis toegevoegd als theoretisch onderdeel voor het verkrijgen van het certificaat. Bij 'medegebruik' gaat het immers om een zo snel mogelijke en logische verplaatsing van A naar B waarbij kennis van de stad en de vele straten onontbeerlijk is.

Het besluit is genomen op basis van de startnotitie Herziening voorschriften taxiontheffing voor het medegebruik van tram- en busbanen in Amsterdam (juni 2001) en loopt vooruit op een nog uit te werken handhavingsplan. De nieuwe voorschriften en het handhavingsplan gaan per 1 april 2003 in.

Als gevolg van de inwerkingtreding van de taxiwet in 2000 is het taxiaanbod in de hoofdstad fors toegenomen (+ 50% ten opzichte van 1 januari 2000). Om te voorkomen dat trambanen, busbanen en busstroken dichtslibben, waardoor de doorstroming van het openbaar vervoer en van de nood- en hulpdiensten verder onder druk komt te staan, is het noodzakelijk om de huidige eisen aan de ontheffingsaanvraag en de voorschriften bij de taxiontheffing aan te passen. Aanvullend is een handhavingsplan vastgesteld op intrekking van de taxiontheffing bij (herhaalde) overtreding van de voorschriften.

Wethouder Van der Horst (Verkeer, Vervoer en Infrastructuur) is blij met de nieuwe regels: "Medegebruik van tram- en busbanen is geen recht van de branche, maar een tegemoetkoming van de gemeente. Ontheffing is goed en essentieel voor de bedrijfsvoering van de taxiondernemer, de rijritten worden korter. Maar voor wat, hoort wat. Overtreedt men de regels, dan staan daar stevige sancties tegenover en wel per direct."

Dit besluit wordt ter kennisneming naar de leden van de Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur gestuurd.

Amsterdam, 27 juni 2002 Pb-108 Lisa Neves Gonçalves

^


-

© gemeente Amsterdam - 27-06-2002

Deel: ' Nieuwe eisen en sancties bij taxiontheffing Amsterdam '
Lees ook