Gemeente Geldrop


Publicatie Geldrop Actueel, 29 augustus 2001

Vanaf 1 september
ANDERE EISEN VOOR PASFOTO'S
BIJ AANVRAAG RIJBEWIJS EN REISDOCUMENT

Met ingang van 1 september aanstaande worden er andere eisen gesteld aan pasfoto's die worden gebruikt voor een reisdocument of rijbewijs. Voorheen werden de foto's schuin van voren genomen, vanaf bovenstaande datum kunt u echter uitsluitend een reisdocument of rijbewijs aanvragen met pasfoto's waarop uw gezicht recht van voren is gefotografeerd tegen een lichte, egale achtergrond. De wijziging hangt samen met de invoering van nieuwe reisdocumenten per 1 oktober 2001.

Op 1 oktober aanstaande worden het huidige paspoort en de identiteitskaart vervangen door nieuwe reisdocumenten. De nieuwe documenten stellen andere eisen aan pasfoto's die hiervoor worden gebruikt. Vanaf 1 september moeten pasfoto's aan de volgende eisen voldoen:

* de pasfoto moet van een recente datum zijn en een goed gelijkend beeld van de aanvrager geven;

* het gebruik van reproducties of eerder gebruikte pasfoto's is niet toegestaan;

* zowel zwart/wit- als kleurenpasfoto's zijn toegestaan;
* het gezicht van de aanvrager moet recht van voren tegen een lichte, egale achtergrond zijn gefotografeerd;
* de pasfoto moet 3 cm breed en 4 cm hoog zijn;
* de breedte van het hoofd moet ongeveer 2 cm van de afbeelding in beslag nemen;

* beide ogen moeten zichtbaar zijn, tenzij dit niet kan om godsdienstige, levensbeschouwelijke of medische redenen. In dit het geval mag het hoofd worden bedekt; het gezicht moet wel zichtbaar blijven.

Tot 1 september kunt u bij de aanvraag van een reisdocument of rijbewijs nog foto's aanbieden die schuin van voren zijn genomen. Uiteraard kan de 'nieuwe' pasfoto dan ook al worden gebruikt. Na 1 september worden uitsluitend pasfoto's geaccepteerd die voldoen aan de nieuwe eisen.

RIJBEWIJZEN
De minister van Verkeer en Waterstaat wil de uitvoeringsvoorschriften, handelingen en procedures bij de afgifte van reisdocumenten zoveel mogelijk gelijk stellen met die van de afgifte van rijbewijzen. Daarom heeft zij bepaald, dat de nieuwe eisen die aan pasfoto's worden gesteld per 1 september ook gelden voor rijbewijzen.

Deel: ' Nieuwe eisen pasfoto's officiele documenten gemeente Geldrop '
Lees ook