Gemeente Steenbergen

Nieuws over het paspoort

Wijziging pasfoto's

Per 1 september 2001 zullen de gestelde eisen voor pasfoto's wijzigen. Pasfoto's mogen vanaf die datum alleen recht van voren genomen worden tegen een egale, lichte achtergrond.

Nieuwe Generatie Reisdocumenten

Sinds de invoering van de huidige reisdocumenten is gebleken, dat het zeer moeilijk is om een fraudebestendig document te maken. Alleen met zeer dure technologische middelen is het document beter te beveiligen.

Het kabinet heeft daarom besloten dat vanaf 1 oktober 2001 alle reisdocumenten centraal in Nederland moeten worden aangemaakt.

Dit zal tot gevolg hebben dat de wachttijd op het document vijf werkdagen zal gaan worden. Dus maandag aanvragen en volgende maandag weer ophalen. Het huidige 'klaar terwijl u wacht' systeem komt per 1 oktober a.s. te vervallen.

Een aanvraag op maandag 1 oktober kan daarom ook pas maandag 8 oktober worden afgegeven.

Verklaring omtrent het gedrag

Deze verklaring kan bij de afdeling Bevolking worden aangevraagd. De burgemeester vraagt informatie bij de Centrale Justitiële Documentatie van het Ministerie van Justitie. Momenteel duurt het drie weken voordat de gegevens retour zijn.
Bij een aanvraag dient u met bovenstaande rekening te houden.

Deel: ' Nieuwe eisen paspoort gemeente Steenbergen '
Lees ook