Nieuwe examencommissie voor NVBI


Nieuwe examencommissie Nederlandse Vereniging Beëdigde Informaticadeskundigen NVBI

UTRECHT, 20130122 -- Op 22 januari stelde de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen (NVBI) de nieuwe examencommissie aan haar leden voor op kasteel De Vanenburg in Putten. Daar werd ook afscheid genomen van de leden van de ‘oude’ commissie. Deze ontwikkelde 26 jaar geleden de toets die nog steeds een cruciaal onderdeel vormt in het strikte toelatingsbeleid van de NVBI.

De nieuwe examencommissie bestaat uit mr. dr. Jaap Dijkstra (Recht), prof dr. ir. Erik Beulen (ICT) en prof. dr. Albert Boonstra (Bedrijfskunde).
Zij volgden mr. Anja Oskamp (Recht), prof. Jan Roos (ICT) en prof. dr. Jacques Boersma (Bedrijfskunde) op.
 
Wat de is NVBI?
De NVBI is de beroepsvereniging van specialisten op het raakvlak van ICT, bedrijfskunde en recht. Tot 2001 werden de leden op voordracht van de Vereniging Kamers van Koophandel (VVK) door de rechtbank beëdigd als makelaar in hard- en software; tegenwoordig doet een notaris van de IT-notarissen dat. De NVBI verenigt onafhankelijke, ervaren en beëdigde deskundigen die complexe en cruciale ICT-projecten voorbereiden, begeleiden en tot een goed einde helpen brengen. NVBI-leden zijn de aangewezen partij voor aanbestedingen, project-audits en het beslechten van conflicten. Hun onafhankelijkheid is gewaarborgd door een gedragscode en tuchtrecht. Zo is belangenverstrengeling uitgesloten. NVBI-leden zijn gecertificeerd op basis van aantoonbare kennis en ervaring in ICT, bedrijfskunde en recht. Hun kennis is getoetst onder toezicht van de Stichting Examenkamer.

Pionierswerk
De NVBI werd opgericht in 1987 om afnemers van ICT-producten en -diensten rechtszekerheid te bieden. Bedrijfseconoom Jacques Boersma ontwikkelde de eerste, wettelijk verplichte vakbekwaamheidstoets. Dat was pionierswerk in een opkomende branche waarin alles draaide om de computertechniek.

De vakbekwaamheidstoets is een belangrijke voorwaarde voor de toelating tot het register van beëdigde informaticadeskundigen. De NVBI is verantwoordelijk voor de organisatie van deze toets. De kwaliteit ervan wordt mede bewaakt door de Examenkamer, die deze taak in maart 2001 overnam van de Vereniging Kamers van Koophandel (VVK).

Bij wijze van toelatingsexamen krijgt elk kandidaat-lid een organisatievraagstuk uit de praktijk voorgelegd. Sinds 2010 brengt de examenkandidaat zijn eigen case in. Deze vernieuwende aanpak is kenmerkend voor de praktijkgerichte benadering van de NVBI. Het examen bevraagt de kandidaat over bedrijfskundige, informatietechnische en juridisch aspecten van de ingebrachte case.

ICT vormt steeds vaker de ruggengraat van een organisatie. Daarin zijn bedrijfsstrategie, recht en techniek nauw met elkaar verweven. Een weloverwogen aanpak van complexe ICT-projecten wordt daardoor steeds belangrijker. NVBI-leden zijn deskundig, onafhankelijk, integer en multidisciplinair. Het lidmaatschap vormt zo een kwaliteitsstempel waarop de klant kan vertrouwen.

Zie website voor meer informatie: www.nvbi.nl


Deel: ' Nieuwe examencommissie voor NVBI '
Lees ook