Novib

<<< terug
Nieuwe fase in Soedanese burgeroorlog

Nederlandse belastinginkomsten ten koste van Soedanese bevolking

AANBIEDEN PETITIE OP 17 JUNI OM 10.00 UUR IN NIEUWSPOORT OPROEP TOT PROTESTBIJEENKOMST,
14.00 uur, Atrium gebouw (WTC) Amsterdam

Utrecht / Den Haag, 17 juni 2002

Het Soedanese leger schendt systematisch de mensenrechten van haar burgers, om haar olie-inkomsten veilig te stellen. Alleen al in het gebied waar de in Nederland gevestigde oliemaatschappij Talisman haar olie wint, zijn de afgelopen maanden 80.000 mensen verjaagd of vermoord. Dorpen worden platgebrand, mensen worden verminkt of zelfs gedood en hulpverlening wordt zo goed als onmogelijk gemaakt. Nederland blijkt veel geld aan de oliewinning in Soedan te verdienen.

De burgeroorlog in Soedan is met deze recente acties van het Soedanese leger een nieuwe fase in gegaan. Sinds 1983 heeft de burgeroorlog in het Afrikaanse land al aan minstens twee miljoen mensen het leven gekost en zijn er ruim vier miljoen mensen van hun land verdreven. Sinds enkele maanden valt het Soedanese leger ook burgerdoelen aan, enkel om de oliewinning, door met name westerse bedrijven, gaande te kunnen houden. In het totaal zijn de afgelopen maanden zeker drie tot vierhonderd duizend mensen op de vlucht geslagen voor deze aanvallen.

De Soedanese regering betaalt de burgeroorlog met de opbrengsten van de oliewinning. Olie biedt Soedan een unieke mogelijkheid tot vrede en voorspoed, maar in plaats daarvan gaat de helft van de olieopbrengsten naar het Ministerie van Defensie en wordt besteed aan onder meer soldij, artillerie, gevechtshelikopters en het bewapenen van milities. De gewone bevolking van Soedan ziet weinig tot niks van deze nationale rijkdom.

Talisman (Greater Nile) B.V., met haar hoofdkantoor in Amsterdam, maakte in 2000 een netto winst na belastingen van $113.970.000,-. Over de jaren 2000 en 2001 heeft Talisman ca. Euro 100 miljoen aan belasting afgedragen aan de Nederlandse regering. De Nederlandse regering zet zich al vele jaren in voor vrede en mensenrechten in Soedan. Nu wordt duidelijk dat Nederland tegelijkertijd meeprofiteert van deze bloedige oliewinning.

De speciale rapporteur van de Verenigde Naties, Dr. Gerhart Baum, concludeert dat olie de oorlog in Soedan verergert. Soedanese kerken en maatschappelijke organisaties pleiten voor stopzetting van de oliewinning, tot er vrede heerst. Pas dan kan de olierijkdom een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het land en haar bevolking.

ECOS, een coalitie van 80 ontwikkelings- en mensenrechtenorganisaties uit 12 landen waaronder Nederland, roept samen de Soedanese gemeenschap in Nederland en maatschappelijke organisaties uit Soedan de Nederlandse regering op haar verantwoordelijkheid te nemen en de in Nederland gevestigde bedrijven aan te spreken. Daarnaast vragen deze organisaties de Nederlandse overheid te onderzoeken, hoe deze belastinginkomsten ingezet kunnen worden voor hulp aan de olie-vluchtelingen in Soedan.

Bron: Novib, 17 juni 2002
Auteur: Pax Christi Nederland, Novib, SCCN Actiecomité

Deel: ' Nieuwe fase in Soedanese burgeroorlog '
Lees ook