CDA

Nieuwe fase van formatie deze week van start

Met de constructieve besprekingen vorige week is de fase waarin verkennend en op hoofdlijnen over alle dossiers is gesproken, afgesloten. Deze week zal de agenda voor de komende weken worden opgesteld. In de tweede fase komen alle terreinen nogmaals aan de orde, waarbij meer de diepte in zal worden gegaan met het doel om afspraken te maken.

Vorige week is, onder leiding van de informateurs Donner en Leijnse, in het kader van de informatie gesproken door CDA-voormannen Balkenende en Verhagen met PvdA-leider Bos over onder ander Financieel beleid, ruimtelijke beleid, integratie en sociale zaken.

Het CDA heeft wederom onderstreept dat het in huidige economisch moeilijke tijden noodzakelijk is dat er een solide overheidsfinanciering wordt gevoerd uitlopend in een begrotingsevenwicht in 2007. In het kader van het ruimtelijk beleid is gesproken over onder andere milieu, landbouw en volkshuisvesting. Hierbij is expliciet het belang van een goed bouwbeleid voor plattelandskernen aan de orde geweest en het beperken van de administratieve lastendruk in de landbouwsector. Op het integratie dossier is in gezamenlijkheid onderstreept dat het voor het kunnen blijven bieden van gelijke kansen noodzakelijk is dat er een niet-vrijblijvend integratiebeleid wordt gevoerd. Op het terrein van sociale zaken is gesproken over de wens om te komen tot één uniforme verlofregeling ter vervanging van de wirwar aan regelingen zoals we die nu kennen (uitgezonderd het zwangerschapsverlof).

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe fase van formatie van start '
Lees ook