Gemeente Tilburg

5-7-2002
Onderweg naar winkelcentrum Westermarkt
Nieuwe fietsbeugels en verbetering van wandelroutes

Het college heeft kennis genomen van het rapport 'Onderweg naar winkelcentrum Westermarkt'en een checklist om het bezoek per fiets en te voet naar winkelcentra te bevorderen. Ook heeft het college ingestemd met het vervangen van oude fietsklemmen door 202 nieuwe fietsbeugels, het verbeteren van de voetgangersroutes en het onderzoeken hoe de voetgangersoversteken Statenlaan en Westerpark verbeterd kunnen worden.

Landelijk is het beleid erop gericht het aantal korte autoritten naar winkelcentra en bedrijventerreinen terug te dringen. In dit kader is in opdracht van NOVEM (namens Ministerie van VROM, EZ en VenW), de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg in en rondom het winkelcentrum Westermarkt een onderzoek gedaan naar de wijze waarop bezoekers naar dit winkelcentrum komen. Daarbij is een checklist ontwikkeld waarmee gemeenten het verkeer rondom een winkelcentrum in kaart kunnen brengen en aanpakken met als doel het bezoek per fiets en te voet naar het winkelcentrum te bevorderen. Deze checklist gaat de gemeente Tilburg in de toekomst ook gebruiken bij de herontwikkeling van winkelcentrum Wagnerplein en de uitbreiding van winkelcentrum Heyhoef.

Onderzoeksresultaten
Uit het onderzoek komt naar voren dat het merendeel van de bezoekers met de fiets of lopend naar winkelcentrum Westermarkt komt. Als knelpunt wordt genoemd het stallen van de fiets rond het winkelcentrum. Zo vindt het merendeel van de respondenten het aantal en de kwaliteit van de voorzieningen om de fiets te stallen onvoldoende. Er blijkt (nog) geen draagvlak te zijn voor de grootschalige invoering van betaald autoparkeren.

Maatregelen
Op basis van het onderzoek en opmerkingen van bewoners, vertegenwoordigers van de wijkorganisatie en de winkeliersvereniging neemt de gemeente de volgende maatregelen:

1. Oude fietsklemmen (rekken zonder aanbindmogelijkheid, voorwielklemmen met aanbindmogelijkheid en muurklemmen) worden opgeruimd en vervangen door 202 nieuwe fietsbeugels. Voor alle fietsen bestaat dan een aanbindmogelijkheid. Hierdoor wordt naar verwachting de fietsendiefstal verminderd.

2. Op de voetgangersroutes naar het winkelcentrum worden waar nodig stoepranden verlaagd, zodat mensen met rollators en kinderwagens het winkelcentrum makkelijker kunnen bereiken. De oversteekbaarheid van de Statenlaan en het Westerpark zal waar mogelijk worden verbeterd. Aan de 'achterkant'van de Westermarkt zal door het aanbrengen van strepen op de weg meer orde in het parkeren worden gebracht. De discussie over de invoering van betaald autoparkeren wordt meegenomen in de toekomstvisie 'herontwikkeling van Westermarkt-Station West'. Kleinschalige maatregelen om het parkeren te regelen worden meegenomen in het Tilburgse Verkeers- en Vervoersplan (TVVP). Ook wordt nader onderzocht of een bewaakte fietsenstalling bij de Westermarkt mogelijk is.

Deel: ' Nieuwe fietsbeugels en verbetering van wandelroutes in Tilburg '
Lees ook