Persinformatie Duits Verkeersburo: Augustus 1999

Nieuwe fietsroute tussen Osnabrück en Bremen

Er is kortgeleden een nieuwe fietsroute in gebruik genomen tussen Osnabrück en Bremen, de Brückenwanderweg. De naam houdt verband met de vele overgangen over riviertjes en beken in het gebied.

Het ongeveer 150 kilometer lange parcours voert onder meer door drie grote natuurparken en bovendien dicht langs de opgravingen van het slagveld waarop de Romeinen onder leiding van veldheer Varus in het jaar 9 na Christus een zware nederlaag leden.

Deel: ' Nieuwe fietsroute tussen Osnabrück en Bremen '
Lees ook