Nieuwe financiële man in Raad van Bestuur

's-Hertogenbosch, 20 december1999

Heden is bekend gemaakt dat op voordracht van de Raad van Commissarissen van The Greenery International B.V. en een positief advies van de Centrale Ondernemingsraad de heer drs. A.P.M. Mol door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt benoemd tot Lid van de Raad van Bestuur van The Greenery International B.V., met als voornaamste werkterrein Financien en Administratie.

De heer Mol (50 jaar) maakt thans deel uit van de Raad van Bestuur van OTRA N.V., als Chief Financial Officer. Hiervoor werkte hij in verschillende financiel economische functies bij Kappa Packaging B.V. en Unilever N.V.

Zijn opleiding Bedrijfseconomie en Accountancy volgde hij aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Uiterlijk 1 maart 2000 treedt de heer Mol als Lid van de Raad van Bestuur in dienst bij The Greenery International B.V.

De heer drs. G.J.H. Vinke, die ad interim deel uitmaakt van de Raad van Bestuur, beindigt per 1 januari 2000 zijn werkzaamheden voor The Greenery International B.V.

The Greenery International B.V. is de heer Vinke bijzonder erkentelijk voor zijn grote inzet en het mede bepalen van de toekomstige richting van het concern.

Deel: ' Nieuwe financiele man in Raad van Bestuur Greenery '
Lees ook