Provincie Utrecht

Persbericht

Nieuwe folder over zwemmen in open water

07-06-2002
De jaarlijkse provinciale zwemwaterfolder is weer verschenen. In de folder zijn zeventien zwemplaatsen in open water opgenomen, waar volgens de provincie veilig gezwommen kan worden. Daarnaast geeft de folder ook aanvullende informatie over de zwemplaatsen, bijvoorbeeld hoe ze bereikbaar zijn, wat de waterdiepte is, welke voorzieningen er zijn en of er entree moet worden betaald. De folder is vanaf 8 juni verkrijgbaar bij onder andere VVVs, gemeentehuizen, bibliotheken, recreatieschappen, campings, bungalowparken en jachthavens.

Zwemwaterkwaliteit
De zwemwaterkwaliteit van de in de folder genoemde zwemplaatsen wordt elke twee weken door de provincie gecontroleerd. De provincie voert die controles uit op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Dit is belangrijk omdat de kwaliteit van het water negatief kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld watervogels, algen, boten of extreem warm weer. Voor actuele informatie over de kwaliteit van het zwemwater of voor een exemplaar van de zwemwaterfolder is de provinciale zwemwatertelefoon beschikbaar, (030) 258 2158. Daarnaast is het ook mogelijk om op internet de gegevens over de zwemplaatsen te bekijken via www.provincie-utrecht.nl. Ten slotte worden de belangrijkste veranderingen via de regionale media en op pagina 725 van Teletekst bekend gemaakt.

Nieuwe zwemplaatsen
Vanwege de provinciale herindeling zijn dit jaar de in de gemeente Vianen gelegen zweminrichtingen opgenomen. Het gaat om de plas Middelwaard, het natuurbad bij zwembad Helsdingen en de plas bij recreatiecentrum Everstein. De provincie Noord-Holland verstrekt voortaan informatie over de zwemplaatsen in de Loosdrechtse plassen.

Zwemverbod
De provincie heeft op twee plaatsen een zwemverbod gehandhaafd vanwege het risico voor zwemmers of vanwege de slechte waterkwaliteit. Dit geldt voor het recreatieterrein Salmsteke bij de Lek en voor de Nedereindse Plas bij Nieuwegein / IJsselstein.

Meer informatie: Franca Olthof, telefoon 030 2582657 of Franca.Olthof@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Nieuwe folder over zwemmen in open water in Utrecht '
Lees ook