Ministerie van Middenstand en Landbouw België

24/02/2000

PERSBERICHT

EEN NIEUWE FOLDER: DE SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT

Het Ministerie van Middenstand en Landbouw deelt mee dat zopas een vouwblad werd uitgegeven over de invoering van een sociale verzekering in geval van faillissement.

Het is bekend dat zelfstandigen vaak in sociale moeilijkheden komen in geval van faillissement. Dit heeft geleid tot een aangepaste reglementering. De nieuwe folder geeft uitleg over deze aanpassingen, wie ervoor in aanmerking komt en onder welke voorwaarden deze sociale vergoeding toegekend wordt.

Bijkomende inlichtingen over deze nieuwe sociale verzekering kunt u bekomen bij de Dienst Uitkeringen van het Bestuur voor het Sociaal Statuut der Zelfstandigen, tel. 02/208 46 62 (N) en 64 (F).

De folder zelf kunt u aanvragen bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw - Dienst Informatie, WTC III, 17e verdieping, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel - tel. 02/208 45 42 of 38, fax 02/208 45 40 of e-mail : brochures@cmlag.fgov.be.


Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe folder 'sociale verzekering bij faillissement' '
Lees ook