Gemeente Gent

Nieuwe fruitsapterminal in Gentse haven

De Franse groep Louis Dreyfus Citrus voert al een aantal jaren diepgekoeld geconcentreerd vruchtensap in via de haven van Gent. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de Citrus Coolstore terminal (van de Braziliaanse Citrosuco Paulista groep) in het Sifferdok. Ze maken ook gebruik van dezelfde koelschepen als deze laatste firma.

Omwille van de voortdurende groei van zijn activiteiten wil Louis Dreyfus Citrus - de op twee na grootste producent van fruitsappen ter wereld - nu in Gent een eigen terminal bouwen voor de opslag, het afvullen van vaten en de verdere distributie van het Braziliaanse fruitsap dat in bulk wordt aangevoerd. Hierdoor zal de haven van Gent zijn positie als belangrijkste fruitsaphaven van Europa nog versterken.

Voor de vestiging van de nieuwe terminal werd Gent gekozen, niet alleen omwille van het feit dat de groep reeds deze plaats als aanvoerhaven gebruikt, maar ook door de unieke mogelijkheid dat naast de bestaande Citrus Coolstore terminal een terrein in concessie kon worden genomen. Daardoor kan éénzelfde schip in hetzelfde dok en praktisch aan dezelfde kaai beide bedrijven bevoorraden. Bovendien speelt ook de uitstekende geografische ligging van de haven van Gent hier in zijn voordeel.

Voor het zeetransport van de vruchtensappen zal de groep LD CITRUS verder gebruik maken van de tankschepen die Citrosuco nu inzet. Op termijn is het echter niet uitgesloten dat het bedrijf zelf bijkomende vervoerscapaciteit zal creëren.

Voor de bouw van de nieuwe terminal nam LD CITRUS een terrein van
7.926 m² van de haven in concessie. Deze investering zal 400 miljoen frank bedragen en een opslagcapaciteit opleveren van 30.000 m³. De werken worden gestart rond 15 augustus 1999 en verwacht wordt dat de nieuwe terminal rond maart 2000 operationeel zal zijn. De rechtstreekse werkgelegenheid wordt initieel geraamd op 7 tot 8 nieuwe arbeidsplaatsen voor een jaarlijkse aanvoer van zo'n 120.000 ton. Aan deze directe tewerkstelling is ook een belangrijke indirecte tewerkstelling gekoppeld, ondermeer door het wegtransport.

Met deze terminal wil LD CITRUS zijn positie als fruitsapproducent met het oog op de distributie naar de Europese markt nog verbeteren. In Brazilië behoort Louis Dreyfus met een jaarlijkse productie van
170.000 ton vruchtensappen tot de belangrijkste sinaasappelsapproducenten met plantages in de staat Sao Paulo van om en bij 11.000 ha en twee fabrieken in Sao Paulo. LD CITRUS bezit eveneens een fabriek in de Verenigde Staten (Florida) waarvan de distributie vooral op de Amerikaanse markt is gericht. De aangevoerde tonnages in Gent omvatten vooral standaard vruchtensapconcentraat en verwacht wordt dat in de nabije toekomst hieraan zogenaamde speciale kwaliteiten zullen worden toegevoegd.

De Louis Dreyfus Groep is een wereldwijde organisatie van bedrijven in het bezit van S.A. Louis Dreyfus et Cie, met hoofdzetel in Parijs. Sedert haar oprichting in 1851 is ze steeds eigendom geweest van de familie Louis-Dreyfus. De kernactiviteit van Louis Dreyfus is de internationale merchandising en het verhandelen van massagoederen zoals granen, oliehoudende zaden en de nevenproducten daarvan, suiker, koffie en cacao. Door zijn succes als internationaal goederenhandelaar heeft de Louis Dreyfus Groep zijn activiteiten ook uitgebreid naar andere internationale bedrijfstakken, onder meer in de agrosector, als rederij, in aardgas, energie, elektriciteit, fabricage, bijproducten van petroleum, onroerend goed en internationale financiën.

De Louis Dreyfus Groep is al sinds vele jaren actief in meer dan 30 landen over heel de wereld en telt ongeveer 6.000 werknemers. Het concern, dat in grote mate gediversifieerd is, behoort tot de wereldtop van de privéondernemingen met een gemiddelde jaarlijkse omzet van meer dan 20 miljard US$ de laatste jaren.

Informatie

Havenbedrijf
John Kennedylaan 32

9042 Gent
tel. (09)251 05 50 - fax (09)251 54 06
e-mail haven@gent.be

Last modified on: 02/07/99 - Copyright © 1999 STAD GENT.

Deel: ' Nieuwe fruitsapterminal in Gentse haven '
Lees ook