Ministerie van Justitie

Nieuwe functie bij Openbaar Ministerie

De ministerraad heeft, op voorstel van minister Korthals van Justitie, ingestemd met de introductie van de officier enkelvoudige zittingen bij het Openbaar Ministerie. Het gaat om een nieuwe functie die in de eerste plaats is bedoeld om het zogenaamde loopbaangat tussen de functie van parketsecretaris en die van officier van Justitie op te vullen.

De officier enkelvoudige zittingen zal met name ter zitting optreden en andere werkzaamheden verrichten in zaken die door een alleenzittende rechter worden afgedaan. Dit zijn bijvoorbeeld zaken bij de politie- en kantonrechter en de zogenaamde Mulderzaken (overtredingen van verkeersvoorschriften).

Naast het verbeteren van de loopbaanmogelijkheden binnen het Openbaar Ministerie wordt beoogd de werkzaamheden op het juiste niveau binnen de organisatie uit te voeren (doelmatigheid) en het tekort aan officieren aan te vullen.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 01-11-1999

Deel: ' Nieuwe functie bij OM officier enkelvoudige zittingen '
Lees ook