partij van de arbeid


nieuwe gedragscode voor nederlandse politieke partijen in het europees parlement

17 mei 1999

pvda-voorlichting

nadat op 6 mei het europees parlement in meerderheid tegen een nieuwe salarisregeling stemde, hebben max van den berg (lijsttrekker pvda) en joost lagendijk (lijsttrekker groenlinks) het initiatief genomen om in ieder geval voor de nederlandse europarlementarikrs een gedragscode op te stellen. alle nederlandse politieke partijen hebben deze gedragscode vandaag onderschreven.

max van den berg:"Ik ben blij dat het initiatief van PvdA en GroenLinks, die beiden al langer een gedragscode hebben, nu geresulteerd heeft in een gezamenlijke code voor alle Nederlandse partijen. Het is belangrijk dat er nu een signaal aan de Nederlandse kiezer is afgegeven dat Nederlandse Europarlementarikrs er zuivere motieven op na houden."

Hieronder volgt de volledige tekst van de nieuwe gedragscode.

Gedragscode voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement

Preambule: de Nederlandse Europarlementsleden spreken de wens uit om nog voor de instelling van de nieuwe mandaatsperiode 1999-2004, dus voor 20 juli 1999, tot een Statuut te komen voor alle leden van het Europees Parlement. De Raad van Ministers en het Europees Parlement moeten alles in het werk stellen om overeenstemming te bereiken over een Statuut. Indien er een besluit over een Statuut wordt genomen zal deze gedragscode daaraan worden aangepast.

1. De Nederlandse leden van het Europees Parlement declareren alleen werkelijk gemaakte reiskosten. Zij maken gebruik van de door het Parlement ingestelde regeling tot terugbetaling van teveel uitbetaalde reiskosten.

2. De algemene onkostenvergoeding wordt uitsluitend besteed aan de ondersteuning van parlementaire werkzaamheden. De leden zullen eenmaal per jaar een overzicht publiceren van de wijze waarop deze maandelijkse vergoeding is besteed. De vergoeding voor personeelskosten die de leden ontvangen wordt uitsluitend aangewend voor personele ondersteuning.

3. De Nederlandse Europarlementarikrs maken alleen gebruik van regelingen en voorzieningen van het Parlement indien bestaande Nederlandse regelingen ontoereikend zijn. Zij nemen geen deel (meer) aan de vrijwillige aanvullende pensioenregeling van het Europees Parlement.

4. Eventuele inkomsten uit nevenactiviteiten worden opgenomen in het daartoe bestemde openbaar register. De leden maken dit voor de burgers gemakkelijk toegankelijk door deze op internet te publiceren.

5. De Nederlandse leden aanvaarden alleen een dagvergoeding voor dagen die daadwerkelijk besteed worden aan parlementaire activiteiten. Wanneer een lid in Brussel of directe omgeving zijn vaste woonplaats heeft, dan reduceert hij de dagvergoeding tot 1/3, tenzij aantoonbaar extra kosten worden gemaakt.

6. Iedere delegatie maakt een jaarlijkse rapportage over de wijze waarop de code wordt nageleefd en maakt deze na beoordeling van een onafhankelijke deskundige openbaar. Over de wijze van en het moment waarop gerapporteerd wordt maken de delegatieleiders nadere afspraken.

Max van den Berg, PvdA

Joost Lagendijk, GroenLinks

Jan Kees Wiebenga, VVD

Hanja Maij-Weggen, CDA

Lousewies van der Laan, D66

Hans Blokland, SGP/GPV/RPF

Erik Meijer, SP

Luc Sala, lijst Sala

Deel: ' 'Nieuwe gedragscode Nederlandse politieke partijen in EP' '
Lees ook