Gemeente Helden

Nieuwe gehandicaptenparkeerkaart per 1 oktober 2001

Op 1 oktober 2001 wordt de nieuwe regeling gehandicaptenparkeerkaart van kracht. Deze regeling komt in de plaats voor het besluit invalidenparkeerkaart.
Bij een nieuwe aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart moet altijd een advies worden gevraagd bij de GGD. Nieuw is dat ook voor de verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart een advies bij de GGD gevraagd wordt. Het vragen van advies bij de GGD heeft tot gevolg dat het verzoek voor verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart ongeveer een maand van tevoren ingediend moet worden. Ook nieuw is dat de gehandicaptenparkeerkaart voorzien moet worden van een pasfoto. Aan de pasfoto zijn geen specifieke eisen gesteld, behalve dat het een recente en goed lijkende pasfoto moet zijn. De invalidenparkeerkaarten die tot 1 oktober 2001 worden uitgegeven, blijven geldig tot de datum die vermeld staat op de invalidenparkeerkaart.
Zorg er dus voor dat het verzoek om verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart tijdig ingediend wordt bij de afdeling Wvg van de gemeente.

25-9-2001 14:59

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe gehandicaptenparkeerkaart in Helden '
Lees ook