Gemeente Steenbergen

Nieuwe gemeentegids en stadsplattegrond

Mocht u de gids dan wel de plattegrond nog niet ontvangen hebben, dan kunt u een gids en plattegrond afhalen bij de receptie in het stadhuis, Kaaistraat 47.


Errata
Helaas zijn een aantal onvolkomenheden aan het licht gekomen in de nieuwe gids.
Op pagina 5 graag aandacht voor het feit dat de hier genoemde telefoonnummers van de huisartsen spoedlijnen betreffen. Deze nummers alleen te bellen in dringende spoedgevallen waarbij de reguliere telefoonnummers van de huisartsenpraktijken, zoals vermeld op pagina 51 van de gids, bezet zijn. Wij verwijzen u verder naar de richtlijnen zoals deze door de diverse huisartsenpraktijken worden gehanteerd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe gemeentegids en stadsplattegrond gemeente Steenbergen '
Lees ook