expostbus51


RVD/DV

RIJKSMINISTERRAAD: Nieuwe gezaghebber SABA

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Rijksministerraad

16 april 1999

NIEUWE GEZAGHEBBER SABA

De Rijksministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Peper en staatssecretaris De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in overeenstemming met de aanbeveling van de regering van de Nederlandse Antillen. om de heer A.J.M. Solagnier voor te dragen voor benoeming tot gezaghebber van het eilandgebied Saba. De heer Solagnier volgt de heer S.A.E. Sorton op wiens ambtstermijn op
19 november 1998 afliep.
Voorgesteld wordt de benoeming van de heer Solagnier in te laten gaan op 1 mei 1999.

De heer Solagnier - geboren op 6 november 1964 - werkte van 1986 tot
1988 bij Moret&Limperg en van 1988 tot 1993 bij de Standard Trust Company op Sint Maarten. Van 1993 tot heden is de heer Solagnier werkzaam als Hoofd Financiën van het eilandgebied Saba. Andere functies van de heer Solagnier zijn o.a. plaatsvervangend Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Saba (sinds 1994) en lid van de Raad van Commissarissen van de Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen N.V. (sinds 1994).

RVD, 16.04.1999


16 apr 99 20:32

Deel: ' Nieuwe gezaghebber SABA '
Lees ook