Provincie Limburg

Nieuwe gids "Limburg en Limburg" verschenen

Heden en verleden beide Limburgen in één uitgave

Op 20 juni 2002 verschijnt een nieuwe uitgave van Limburg en Limburg. In deze 64 pagina's dikke, kosteloos verspreide gids komt de Limburgse cultuur in al haar facetten aan bod. Limburg en Limburg wordt in de beide Limburgen huis-aan-huis verspreid.

Anders dan in de eerste uitgave in 1999 gaat de inhoud niet alleen over het (gedeelde) verleden van Nederlands en Belgisch Limburg, maar ook het Limburgse leven en de recreatieve mogelijkheden van vandaag de dag. Belangrijke periodes uit de Limburgse geschiedenis komen aan de orde, maar ook het hoe en waarom achter bepaalde in Limburg voorkomende tradities en gebruiken. Als een rode draad door de hele gids lopen bezoektips en tips voor wandel- en fietstochten. Mét vermelding van adressen, websites en telefoonnummers! Een informatieve, praktische en handzame gids dus. Zowel voor de Limburger zelf, als voor toeristen en recreanten die de provincie bezoeken.

Bijzonder aan Limburg en Limburg is de combinatie van luchtig beschreven (historische) achtergrondinformatie en concrete bezoektips. De gids beantwoordt vragen als: Wat is er nog te zien van bepaalde periodes uit de Limburgse geschiedenis? en Waar komen bepaalde gebruiken vandaan?. In verschillende hoofdstukken komen de volgende onderwerpen aan bod: bodemschatten (o.a. mergel, mijnbouw, turf), de Eerste Limburgers (Prehistorie), de Romeinse tijd, de Middeleeuwen, de Franse tijd, de vereniging en scheiding van de beide Limburgen, religie en kerkelijke kunst, Maaslandse bouw- en beeldenkunst, landleven en lekkernijen, natuur, tradities en taal, geld, waterwegen, de hoofdsteden Maastricht en Hasselt, dagrecreatiemogelijkheden en grote culturele festivals. Vanwege de thematische indeling is achterin de gids een duidelijke overzichtskaart en legenda opgenomen. Hierdoor zijn alle behandelde bezienswaardigheden en plaatsen makkelijk te vinden. Van Maastricht en Hasselt zijn stadsplattegronden opgenomen. En ook de adressen van de (regionale) VVVs en Diensten voor Toerisme worden in de gids vermeld.

Limburg en Limburg is een gezamenlijke uitgave van de Provincies Nederlands- en Belgisch-Limburg, met als doel méér mensen, vooral de Limburgers zelf, kennis te laten maken met de vele aspecten van de Limburgse geschiedenis en cultuur. Een gemeenschappelijke uitgave is daarbij niet zo vreemd. De beide Limburgen hebben immers niet alleen dezelfde naam, maar ook een gedeeld verleden en tal van overeenkomsten op cultureel gebied. Bovendien nodigen de beide Limburgen hiermee uit om over de grens heen te kijken. Want dat andere Limburg is niet alleen dichtbij, maar heeft ook een scala aan vaak nog onontdekte mogelijkheden Limburg en Limburg' wordt in de beide Limburgen huis-aan-huis verspreid bij abonnees van 'De Limburger' en 'Het Belang van Limburg'.
Andere belangstellenden kunnen de gids gratis ophalen vanaf 1 juli 2002 op de volgende punten:

In Nederlands Limburg:
in de VVV-kantoren ( VVV Noord- en Midden-Limburg, VVV Zuid-Limburg, VVV Maastricht)

In Belgisch Limburg:
Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt (B). 18-6-2002 17:08

Deel: ' Nieuwe gids 'Limburg en Limburg' verschenen '
Lees ook