Provincie Utrecht


Persbericht
16 november 1999

Provinciale bijdragen aan economische en toeristische projecten NIEUWE 'GROENE BEDRIJFSRUIMTE' IN PAPENDORP

Vanaf volgend jaar gaat de gemeente Utrecht van start met de aanleg van een nieuw bedrijventerrein in de polder Papendorp. Bijzonder aan deze locatie is dat er een park met ongeveer 150 tuinen en een paviljoen wordt aangelegd. Bovendien zullen er sportvelden bij komen. Het resultaat moet een milieuvriendelijke bedrijfslocatie met ruimte voor groen opleveren, waarbij veel aandacht wordt besteed aan duurzaam bouwen en efficiënt grondgebruik.

De bedoeling van dit proefproject is om aan te tonen dat zo'n 'groen bedrijventerrein' een verrijking is voor het woongebied Papendorp, waar vanaf 2008 ongeveer 2000 woningen zullen worden gebouwd. Niet alleen de werknemers van de bedrijven maar ook de inwoners zullen kunnen profiteren van dit bijzondere tuinenpark. Het gaat om een plan dat goed past in het provinciale beleid om duurzame "groene bedrijfslocaties" te realiseren. Daarom willen GS 60.000 gulden bijdragen aan dit project. Omdat de gemeente Utrecht reeds geld heeft beschikbaar gesteld, kan daarmee de financiering compleet worden gemaakt. GS stellen daarbij als voorwaarde dat de ervaringen in Papendorp benut kunnen worden bij de aanleg van 'groene bedrijventerrein' elders in de provincie Utrecht.

Stimulans etnisch ondernemerschap
Een ander economisch project dat sinds september jl. in de gemeente Utrecht speelt, is "Wijk in Bedrijf". Samen met de Kamer van Koophandel Utrecht wil de gemeente in de achterstandswijk Hoograven het ondernemerschap onder allochtonen versterken. Daarbij wordt vooral gebruik gemaakt van de diensten van consulenten die contacten zullen leggen tussen de bewoners en instanties als de Bedrijvenwinkel van de gemeente Utrecht. Verwacht wordt dat enkele tientallen bedrijven als gevolg van dit initiatief kunnen worden gestart. Vanwege de voorbeeldfunctie van dit project en de regionale uitstraling willen GS 150.000 gulden bijdragen. De bijdrage is bedoeld voor het tweede jaar waarin het project draait, waardoor zicht kan worden geboden op de continuïteit

Stichting Nieuwe Bedrijvigheid en verplaatsing Kortrijkse Molen Voortbouwend op het succes van de afgelopen jaren wil de Stichting Nieuwe Bedrijvigheid in de provincie Utrecht opnieuw 30 ondernemingen met minimaal 180 arbeidsplaatsen op weg helpen met advies bij zaken als het opstellen van een ondernemingsplan en doorgroei van het bedrijf. GS willen aan dit vervolgproject 250.000 gulden bijdragen. Tenslotte wil het college 100.000 gulden beschikbaar stellen voor de verplaatsing van de Kortrijkse molen in Breukelen naar de Haarrijnse plas te Vleuten. De molen kan op de nieuwe locatie een meerwaarde opleveren, vanwege de ligging aan een recreatieve fietsroute en het recreatiestrand bij de plas. Evenals de gemeente Vleuten willen GS voor dit project 100.000 gulden beschikbaar stellen. Er moet dan wel op redelijk korte termijn zicht zijn op een afgeronde financiering; in totaal is voor de verplaatsing ruim 600.000 gulden nodig.

Bovenstaande subsidiebijdragen kunnen worden geput uit het provinciale fonds voor Economische en Toeristische Ontwikkeling. Jaarlijks is in dit fonds ruim 3,3 miljoen gulden beschikbaar voor projecten waarmee de economie en het toerisme in de provincie Utrecht gestimuleerd kunnen worden. De GS-voorstellen zullen voor advisering op 6 december worden voorgelegd aan de statencommissie Cultuur en Economie.
(Voor informatie: Ron van Dopperen, actueel@prvutr.nl 030 - 258 31 96)

Deel: ' Nieuwe 'groene bedrijfsruimte' in Papendorp '
Lees ook