Gemeente Den Haag

2001-10-11: Nieuwe actie tegen hondenpoep

In het stadsdeel Laak gaat maandag 15 oktober een nieuwe actie tegen hondenpoep van start. Bewoners wordt hierbij gevraagd een poster - die hondenbezitters oproept de uitwerpselen van hun hond op te ruimen - zichtbaar achter het raam op te hangen. De actie wordt de komende 2 maanden gehouden in 6 buurten in het stadsdeel Laak en in samenwerking met verschillende bewonersorganisaties. De hondenpoepactie in Laak past binnen de publiekscampagne Den Haag maak je zelf.

Al jaren voert hondenpoep de lijst aan van kleine Haagse ergernissen. In 2000 zei meer dan 60 procent van Hagenaars hinder van hondenpoep te ondervinden. "Maar deze toch omvangrijke groep is voor de gemiddelde hondenbezitter nauwelijks zichtbaar. Hondenbezitters die de uitwerpselen van hun hond niet opruimen, worden nauwelijks geconfronteerd met het gegeven dat ze overlast voor anderen veroorzaken. Met deze actie willen we daarin verandering brengen," aldus Wilbert Stolte, wethouder voor onder meer Leefbaarheid.

Opzet actie
Opzet van de actie is - te beginnen in Laak Centraal - eenmalig alle straten, stoepen en paden hondenpoepvrij te maken en om daarna met behulp van alle bewoners de straat ook hondenpoepvrij te houden. In de buurt wordt daartoe een brief verspreid met een toelichting op de actie en de vraag een van de bijgesloten campagneposters zichtbaar achter het raam op te hangen. Deze brief bevat ook informatie over het Haagse hondenbeleid en een uitnodiging aan hondenbezitters om speciale hondenpoepzakjes gratis af te komen halen bij het stadsdeelkantoor. Verder gaat gecontroleerd worden of hondenbezitters de uitwerpselen opruimen en ook wordt een aantal stoeptegels voorzien van een oproep om dit te doen. De eerste buurt waar de actie van start gaat is Laak Centraal. Hierna volgen andere delen - met laagbouw - in Laak.

Mobiele presentatie
Ook wordt maandag 15 oktober een mobiele presentatie en een bijbehorende algemene folder onthuld. Beide communicatiemiddelen hebben tot doel informatie te geven die het mogelijk maakt een bewuste keuze te maken over het al dan niet aanschaffen van een hond. Gedachte hierachter is dat mensen die bewust kiezen voor een hond, sneller geneigd zijn om de regels uit het Haagse hondenbeleid na te leven.

De mobiele presentatie (± 3 m. x 2 .m) zal verschijnen in stadsboerderijen en stadsdeelkantoren en kan ook worden uitgeleend aan instanties die hier gebruik van willen maken, zoals bijvoorbeeld hondenverenigingen of bewonersorganisaties. Met ingang van woensdag 17 oktober zal de mobiele presentatie gedurende 2 weken te zien zijn in het Gemeentelijk Informatiecentrum in het Atrium van het Stadhuis.

De uitleen van de mobiele presentatie is gratis. Het laten brengen en halen van de mobiele presentatie kost 150 gulden (circa 68 euro). Wie gebruik wil maken van de mobiele presentatie kan tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw De Mooij van de afdeling Milieucommunicatie, telefoon (070) 305 2310.

11 oktober 2001

last update: 11 oktober 2001 ;pag.: 8877; auteur: 77

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe Haagse actie tegen hondenpoep '
Lees ook