gemeentelijk havenbedrijf amsterdam

Persberichten

Amsterdam, 26 januari 2000

Nieuwe havenmeester Amsterdam

Jan C.D. Thiermann (46) wordt per 22 februari 2000 de nieuwe havenmeester van de haven van Amsterdam. Hij volgt daarmee Cor Oudendijk op, die in november 1999 als Directeur Scheepvaart opgenomen is in de directie van het Gemeentelijk Havenbedrijf.

Jan Thiermann is afkomstig van de luchthaven Schiphol waar hij in 1990 is begonnen als Havenmeester van Dienst en achtereenvolgens de functies van secretaris Havenmeester, beleidsadviseur/projectleider en Manager Landing & Take-off Services heeft bekleed. Zijn laatste functie was die van Manager Beheer en Ontwikkelingen en als zodanig eindverantwoordelijk voor de operationele beschikbaarheid en onderhoud van de start- en landingsbanen, opstelplaatsen en passagiersbruggen enz. Daarnaast werden onder zijn verantwoordelijkheid een aantal studies verricht, o.m naar `stroefheid van start- en landingsbanen onder natte condities' en `turbulentie door bebouwing in de directe nabijheid van start- en landingsbanen'.

Daarvoor, van 1975 tot 1990 was hij werkzaam bij de Koninklijke Marine en de Marine Luchtvaart Dienst als respectievelijk Luitenant ter Zee der 3e, 2e en 1e klasse. Hij heeft er de functies van Wachtofficier, Navigatieofficier, Tactisch Coördinator en Vliegtuigcommandant vervuld. Zijn laatste functie was die van Stafofficier Plannen en Oefeningen van de Marine Patrouille Vliegtuig Groep (MLD). Van 1973 tot 1975 was hij leerling- en vervolgens 4e en 3e stuurman bij Shell Tankers B.V.

Jan Thiermann haalde in 1973 het diploma van de Hogere Zeevaartschool en in 1974 zijn 3e rang Stuurman Grote Handelsvaart. Tijdens zijn Marineloopbaan volgde hij een aantal beroepsopleidingen w.o. het brevet Waarnemer (navigator) en brevet Patrol Plane Tactical Coördinator. Zijn meest recente studie (van 1995 tot 1997) is de hoofdopleiding Bedrijfskunde bij het Instituut voor Bedrijfskundige Opleidingen in Zeist.

Deel: ' Nieuwe havenmeester Amsterdam '
Lees ook