Katholieke Universiteit Brabant

Mr. J.M. Verschuuren hoogleraar Europees en Internationaal Milieurecht aan de KUB

De Katholieke Universiteit Brabant heeft mr. Jonathan M. Verschuuren (1965) uit Tilburg benoemd tot hoogleraar Europees en Internationaal Milieurecht (0.2 fte) aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de KUB. De leerstoel is enkele jaren geleden ingesteld met als doel een bijdrage te leveren aan de gamma-wetenschappelijke benadering van natuur- en milieustudies.
Verschuuren is thans universitair hoofddocent bij de vakgroep Staats- en bestuursrecht van de juridische faculteit.
Hij studeerde rechtsgeleerdheid aan de KUB en promoveerde er ook in
1993 cum laude op 'Het grondrecht op bescherming van het leefmilieu'.

Deel: ' Nieuwe hoogleraar Europees en Internationaal Milieurecht KUB '
Lees ook