Vrije Universiteit Amsterdam


veb@dienst.nl
De heer Irth benoemd tot hoogleraar Analytische Chemie
De heer van der Vijgh benoemd tot hoogleraar Bioanalyse en Farmacokinetiek

De heer dr. H. Irth is per 1 april 1999 benoemd tot hoogleraar Analytische Chemie aan de Vrije Universiteit, Faculteit der Exacte Wetenschappen. Sinds 1990 was de heer Irth als assistent-professor verbonden aan het Leiden/Amsterdam Center for Drug Research (LACDR), het onderzoeksinstituut op het gebied van geneesmiddelenonderzoek waarbinnen de VU en Universiteit Leiden samenwerken. Deze functie combineerde hij sinds 1997 met een positie als managing-director van de firma ScreenTec BV. Deze firma levert geavanceerde scheidingstechnologieën aan de ælife-scienceÆ industrie (producenten van genees-, voedings en/of gewasbeschermingsmiddelen). Zowel binnen het LACDR als thans aan de VU richt het onderzoek van de heer Irth zich op de integratie van biologische interacties in bestaande, instrumentele scheidingsmethoden. Hierbij worden scheidingsmethoden als vloeistofchromatografie æon-lineÆ gekoppeld aan biologische æassaysÆ. Deze combinatie van analytische !chemie en moleculaire biologie maakt het mogelijk zowel de chemische samenstelling als de biologische activiteit van een monster te bepalen.

De heer Irth (1959) studeerde Milieutechnologie aan de Technische Universiteit van Berlijn en promoveerde in 1989 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift æLigand-exchange principles for trace-enrichment and detection in liquid chromatographyÆ.

Per 1 augustus 1999 is de heer prof.dr. W.J.F. van der Vijgh benoemd tot hoogleraar Bioanalyse en Farmacokinetiek aan de Vrije Universiteit, Faculteit der Geneeskunde. Hij zal in die hoedanigheid het klinische onderzoek ten dienste van kankerpatiënten ondersteunen. Het betreft met name onderzoek naar de opname, werking, afbraak en uitscheiding van geneesmiddelen voor kankerpatiënten. Dat onderzoek vindt plaats bij het Klinisch Research Laboratorium voor Geneeskundige Oncologie van het Academisch Ziekenhuis VU. De heer van der Vijgh is sinds 1971 hoofd van dit Klinisch Research Laboratorium.

De heer Vijgh (1941) studeerde Analytische Chemie aan de Vrije Universiteit en bekwaamde zich daarna in de (klinische) farmacologie. Hij promoveerde in 1977 bij de Faculteit der Geneeskunde op het proefschrift æDigoxin in patients on chronic intermittent hemodialysisÆ.


25-08-1999 / pb 99.53 / AS/

Deel: ' Nieuwe hoogleraren aan Vrije Universiteit Amsterdam '
Lees ook