Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nieuwe huisstijl en nieuw telefoonnummer voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

12 november 1999
Vanaf 15 november 1999 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een nieuwe huisstijl en een nieuw telefoonnummer. De BZK-leeuw, het nieuwe logo, is dan op alle correspondentie van het ministerie aanwezig.
Aanleiding voor het nieuwe logo was de komst van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken en Aruba naar het ministerie van Binnenlandse Zaken in juli 1998. Het bestaande logo voldeed niet meer omdat Koninkrijksrelaties niet tot uitdrukking kwam in het oude logo.
Nu is dat wel het geval. Uitgangspunt voor het nieuwe logo is namelijk het rijkswapen. Daaruit werd het symbool van de leeuw gedestilleerd. Hierin komt de gewenste combinatie van statuur, uitstraling en gevoel tot uitdrukking.
In januari 1999 werd het nieuwe logo, ontworpen door Concepts Design uit Utrecht, al aan de medewerkers gepresenteerd. Daarna is, na een Europese aanbestedingsprocedure, door het Haagse ontwerpbureau Tel Design begonnen met de implementatie van de leeuw op alle huisstijldragers.
Het ministerie voert de nieuwe huisstijl geleidelijk in. Op Prinsjesdag verscheen de leeuw in neon op de gevel en werd een start gemaakt met de publicatiereeks in de nieuwe huisstijl. Vanaf maandag 15 november treedt het ministerie met de nieuwe stijl naar buiten middels de correspondentieset (briefpapier, enveloppen, faxbladen, enzovoort). Binnenkort zijn de bewegwijzeringsborden in en om het gebouw aan de Schedeldoekshaven aan de beurt. De nieuwe huisstijl geldt niet alleen voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook de agentschappen en organisatie-onderdelen op externe locaties, zoals de Binnenlandse Veiligheidsdienst, ITO (Informatie- en communicatietechnologie Organisatie) en IVOP Informatievoorziening gaan over naar de nieuwe huisstijl, met behoud van hun eigen logo.

Wijziging telefoonnummer ministerie

Op maandag 15 november 1999 krijgt het ministerie ook een nieuw telefoonnummer. Door de uitbreiding van het ministerie met een aantal organisatie-onderdelen en door toename van randapparatuur is de voorraad telefoonnummers uitgeput. Dat maakt uitbreiding van de huidige capaciteit van 2500 naar 3500 nummers noodzakelijk. Medewerkers die nu een doorkiesnummer hebben (de laatste vier cijfers) dat begint met 6, 7 of 90 krijgen in plaats van 302 (de eerste drie cijfers) 426. Alle overige nummers veranderen helemaal.

Het algemene telefoonnummer van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt (070) 426 64 26. Het nummer van de afdeling persvoorlichting wordt (070) 426 88 88 (was: 302 14 14). Het bezoek- en postadres is hetzelfde gebleven: Schedeldoekshaven 200, 2511 EZ Den Haag; Postbus 20011, 2500 EA Den Haag, e-mail: info@minbzk.nl, internet: www.minbzk.nl.

Deel: ' Nieuwe huisstijl Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties '
Lees ook