Electronic Highway Platform Nederland

Bericht van EPN - Platform voor de informatiesamenleving

Nieuwe impuls voor discussie rond elektronisch stemmen.

'Kiezen op afstand, dichterbij dan u denkt': nieuwe impuls voor discussie rond elektronisch stemmen.

Op 1 mei presenteerde EPN feestelijk een nieuwe publicatie 'Kiezen Op Afstand, dichterbij dan u denkt'.. Naar aanleiding van de introductie van het boek werd een forumdiscussie "Elektronisch Kiezen Op Afstand" (e-KOA) gehouden in het Museum voor Communicatie in Den Haag met een panel en een zaal vol belangstellenden. De sprekers bestonden uit Hella Voûte-Droste (2e kamer, VVD), Kees Aarts (Bestuurskunde, U-Twente) en Paul Ostendorf (futuroloog, Cap Gemini). De centrale vraag tijdens dit forum was; op welke manier kan men in Nederland een snel en goed begin maken met elektronisch stemmen?

Allereerst was men het erover eens dat de overheid van haar koudwatervrees af moet. Zij moet durven innoveren, investeren en experimenten opzetten. Zij hoeft hierbij niet opnieuw het wiel uit te vinden, veel systemen zijn al ontwikkeld en wachten op een Nederlandse test. Daaropvolgend werd er gewaarschuwd voor te grootschalige plannen en projecten. Door KOA van klein tot groot op te bouwen ontloop je veel weerstand en (technische) bezwaren. Lokale initiatieven laten zien dat veel angst omslaat in enthousiasme op het moment dat het gemak en een goed resultaat snel zichtbaar zijn. De uitkomsten van deze initiatieven en van projecten in het buitenland zijn daarbij erg veelzeggend. Zij laten zien dat de democratie veel baat kan hebben bij elektronische inspraak en kiezen. Elektronisch meebesturen kent nu eenmaal minder drempels en moeite dan alle niet ICT-vormen die we nu kennen.

Juist bij de kleine experimenten lijken grote bezwaren veelal te verdwijnen. Het hebben van een elektronische identiteit wordt hierbij al snel hetzelfde gevonden als het hebben van een paspoort, technische problemen worden zonder omwegen aangepakt en, het belangrijkste, de mensen voelen zich geen slachtoffer van een Big-Brother, maar hebben juist het idee meer betrokken en (zelfs) sturend te zijn.

Als deze voordelen duidelijk worden gepresenteerd, worden ook de bezwaren tegen de toekomstige techniek van hun mythische lading ontdaan. Op dat moment gaat men zien dat eventuele elektronische problemen van een zelfde niveau zijn als de problemen die er op dit moment al zijn.
Met volmachten, identificatie, de stembureau-commissies en de stemautomaten kan geknoeid worden. Op dit moment is dat geen reden de inspraak te staken. Door geslaagde experimenten en voorbeelden gaat ook voor eventuele elektronische problemen eenzelfde (positieve) houding ontstaan.
En met deze houding kan de overheid beginnen met wat nu al broodnodig is: werkelijk investeren in KOA. Niet alleen als doel op zich, maar ook als de start van een overheid die door de ICT een stuk dichter bij haar burgers zal staan.

De publicatie 'Kiezen Op Afstand, dichterbij dan u denkt' (ISBN 90-806865-2-2) is te bestellen bij EPN, door het overmaken van 10,- op girorekening 932836 t.n.v. EPN, Den Haag, o.v.v. 'boek KOA'.

Deel: ' Nieuwe impuls voor discussie rond elektronisch stemmen '
Lees ook