Novem


12-Feb

Nieuwe informatie in campagne HR++ glas

Novem en de glasindustrie zijn 1999 gestart met een campagne om de bekendheid van de voordelen van HR++glas te vergroten. Mede door het verspreiden van actuele informatie aan huiseigenaren en bouwpartijen, hopen de partijen de vraag en toepassing van dit glas in de nieuwe en bestaande woningbouw te stimuleren. Daartoe is onder meer een folder ontwikkeld voor de woonconsument en een brochure met relevante informatie voor architecten en opdrachtgevers in de bouw.

De campagnes die Novem sinds 1994 met de glasindustrie heeft opgezet, hebben een positief effect gehad op de toepassing van beter isolerend glas (HR-glas) in de bouw. De verhoging van de toepassing kwam mede tot stand door de subsidie van de energiedistributiebedrijven en door waardering van beter glas in de Energie Prestatie Norm. In 1993 was het aandeel van HR-glas ongeveer 4% van het totale gebruik van dubbelglas. In 1998 bedroeg het marktaandeel volgens opgave van de glasproducenten al zo'n 40%. HR-glas is in 1994 door Novem en de glasindustrie geïntroduceerd omdat het glas aan-zien-lijk meer energie bespaart dan gewoon dubbelglas en zorgt voor meer comfort in de woning. Deze voordelen zijn te danken aan het flinterdunne metaallaagje op één van de glasvlakken.

In Nederland neemt bovendien de warmte-isolerende kwaliteit (afhankelijk van de u-waarde in W/m2.K, de mate waarin warmte doorgelaten wordt) van het toegepaste glas toe. De beschikbare standaardkwaliteiten zijn: U-waarde (W/m2.K) (Gewoon dubbelglas 2,8 ) HR-glas 2,0 HR+glas 1,6 HR++glas 1,2 Verschillen in kwaliteit wordt bepaald door de soort en opbouw van de coating en de aard van de edelgasvulling in de spouw.

Internationale belangstelling
Nederland loopt internationaal voorop met de toepassing van HR-glas. In oktober 1997 heeft Novem de Europese Commissies voor Industrie en Energie op de hoogte gesteld van de mogelijkheden om met HR-glas effectief energie te besparen en over de wijze waarop in Nederland de toepassing gestimuleerd wordt. In december 1998 bezocht een delegatie van de Zweedse overheid Novem en de Nederlandse Glasbranche Organisatie om inzicht te krijgen in de wijze waarop kennisoverdracht en promotie in Nederland wordt uitgevoerd.

Nieuwe campagne
Een van de hoofddoelen van de onlangs gestarte campagne is om architecten, opdrachtgevers, adviseurs en gemeenten in de bouw te informeren over de effecten van de onlangs (eind 1998) gewijzigde EPN op de toepassing van isolerend glas en om te wijzen op de mogelijkheden van HR++glas.

Het voordeel van HR++glas is vooral de hoge warmte-isolatiewaarde. Toepassing van dit glas in een gemiddelde eengezinswoning bespaart per jaar al gauw zon 200 kubieke meter aardgas per jaar meer dan gewoon dubbelglas. Bovendien wordt de woning met HR++glas een stuk comforta-beler. Het hoogwaardige metaallaagje weerkaatst de warmte. Daar-door behoudt het glas een hogere en behaaglijke tempe-ratuur aan de bin-nenkant.

De extra investering in HR++glas wordt snel terugverdiend door de permanent hoge energiebesparing. De toepassing van HR++glas is bovendien aantrekkelijk door de subsi-die van f.17,-- per m2 voor nieuwbouw en van f.34,-- per m2 glas voor bestaande bouw. Deze subsidie kan aangevraagd worden bij de energiebedrijven. De afdelingen voorlichting van deze bedrijven beschikken over de overzichte-lijke Novem-folder met het hoe en waarom van HR++glas. HR++glas is verkrijgbaar bij glaszetters en glasverkopende schildersbe-drijven.

Voor de bouwwereld, dus voor opdrachtgevers, architecten en aannemers is er vanaf 1 februari 1999 een op HR++glas en de nieuwe EPN gerichte brochure beschikbaar bij Novem in Sittard (046 4202 250).

Bron: Novem

Meer informatie
Swan Consult de heer ir. A.C.J.M. Swanenberg Hoosveld 49, 6075 DD Herkenbosch tel. (0475) 535724 fax (0475) 535744

Deel: ' Nieuwe informatie in Novem-campagne HR++ glas '
Lees ook