RVD/DV

RIJKSMINISTERRAAD: Nieuwe internationale aansprakelijk........

Ministerie van Justitie
Persbericht Rijksministerraad
10 december 1999

NIEUWE INTERNATIONALE AANSPRAKELIJKHEIDSREGELS LUCHTVAART

De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister A.H. Korthals van Justitie ingestemd met ondertekening van het in mei dit jaar totstandgekomen Verdrag van Montreal. Dit verdrag regelt de aansprakelijkheid van de luchtvervoerder voor dood en letsel van reizigers en voor schade aan bagage en vracht. Het verdrag brengt eenheid in de lappendeken van regels die nu geldt voor aansprakelijkheid voor dood en letsel van reizigers.

Inhoudelijk is nieuw in het verdrag dat de vervoerder altijd aansprakelijk wordt voor de genoemde schade tot een bedrag van ongeveer 240.000 gulden (100.000 SDR) per geval. Boven dat bedrag kan een vervoerder zich van zijn schuld vrijpleiten. Luchtvaartmaatschappijen worden verplicht zich adequaat te verzekeren tegen deze schade. Na ondertekening van het verdrag zal nog parlementaire goedkeuring van het verdrag volgen. Daarna kan ratificatie plaatsvinden. Het verdrag treedt in werking nadat het is geratificeerd door ten minste dertig landen.

RVD, 10.12.1999

10 dec 99 14:54

Deel: ' Nieuwe internationale aansprakelijkheidsregels luchtvaart '
Lees ook