Gemeente Delft

30 juni 1999
Persbericht: Nieuwe Internetsite gemeente Delft van start

Delft 30 juni 1999

De gemeente Delft start op 1 juli a.s. met een nieuwe Internetsite, ter vervanging van de huidige, niet meer actuele site. De site is te bereiken via www.delft.nl/stadhuis

De site is in een nieuw jasje gestoken. Behalve nieuws bevat de site informatie over de organisatie, het bestuur en over allerlei gemeentelijke producten en diensten. Zo kan men lezen hoe een adreswijziging geregeld moet worden, of hoe de aanvraag van een nieuw paspoort in zijn werk gaat. Ook zijn allerlei vergunningaanvragen, gemeentelijke subsidieregelingen, en gemeentelijke instellingen en hun activiteiten opgenomen.

Zoeken

Om zo snel mogelijk bij de gewenste informatie terecht te komen, zijn er verschillende zoekmogelijkheden. Men kan rechtstreeks zoeken op de naam van het product of de dienst (bijvoorbeeld `Servicedienst' of `Huursbsidie aanvragen'). Daarnaast kan informatie gezocht worden via `profielen' (zoals aannemer, huurder, nieuwkomer), via een onderwerp of op trefwoord (zoals zorg, welzijn, vergunningen) en via `de wijk'. Bij deze laatste optie krijgt de zoeker per wijk een overzicht van relevante informatie, zoals `welke scholen zijn er in de buurt?' en `wie is de wijkcoördinator?'

Bij de verschillende onderwerpen is er tevens de mogelijkheid om `door te klikken' naar relevante onderdelen uit het collegeprogramma en de verordeningen.

Digitale dienstverlening in Delft Kennisstad

De nieuwe site is niet een eindstation, maar een tussenstop. De komende periode wordt de site verder uitgebreid met extra informatie en gebruiksmogelijkheden. Uitgangspunt hierbij is dat Internet in de contacten tussen gemeente en haar klanten de komende periode een steeds belangrijker plaats zal gaan innemen. Op termijn zullen dan ook steeds meer diensten en producten op digitale wijze worden afgehandeld. Voor een adreswijziging of een kapvergunning hoeft men dan niet meer zelf persoonlijk langs bij de gemeente, maar kan dat via Internet worden geregeld. Voordeel is dat de burger niet langer gebonden is aan openingstijden. Ook kan men voor uiteenlopende informatie op één plek terecht en hoeft men niet verschillende loketten aan te doen.

De nieuwe Internetsite past binnen de strategie Delft Kennisstad en het gemeentelijke ICT-beleid (Informatie- en Communicatietechnologie). Doel hiervan is de medewerkers, maar ook burgers en bedrijven, makkelijker toegang te geven tot meer informatie door toepassing van informatie-en communicatietechnologie, waaronder Internet. Een betere beschikbaarheid van informatie maakt het makkelijker kennis met elkaar te delen.

Reactie

Bezoekers die vragen en opmerkingen hebben over de inhoud en presentatie van de gemeentesite kunnen dit kenbaar maken via het e-mailadres dat op de site is opgenomen. De suggesties en ideeën worden zoveel als mogelijk in de site verwerkt.

Profi

Deel: ' Nieuwe Internetsite gemeente Delft '
Lees ook