Vereniging Eigen Huis

Nieuwe inwoners Haagse regio gedupeerd door herindeling

De 'vereniging eigen huis' heeft de gemeente Den Haag gevraagd, de bewoners van Pijnacker, Nootdorp en Rijswijk die in januari 2002 als gevolg van de Haagse herindeling voor hogere kosten komen te staan, een financiële vergoeding te geven.

De bewoners van de zogenaamde Vinex-locatie Ypenburg (nu nog verdeeld over deze drie gemeenten) worden door de nieuwe herindeling straks officieel Haagse ingezetenen met bijbehorend nieuw adres, postcode en hogere gemeentelijke tarieven.

Zoals bekend zijn de tarieven van de Onroerende Zaakbelasting (OZB) in Den Haag aanzienlijk hoger dan in de omliggende gemeenten. Om de woonlasten van de nieuwe Hagenaren niet plotseling te veel te laten stijgen, dringt 'Eigen Huis' er bij de gemeente Den Haag op om aan bij het vaststellen van de OZB-aanslag voor 2002 en 2003 de zogenoemde 'ingroeivariant' toe te passen. Via artikel 220i van de Gemeentewet kunnen gemeentebesturen een overgangskorting op de OZB-aanslag verlenen. Het toepassen van deze regel heeft tot gevolg dat de bewoners van de locatie Ypenburg gedurende twee jaar een lagere OZB-aanslag zullen krijgen dan de overige ingezetenen van Den Haag.

Behalve hogere kosten voor de onroerendezaakbelasting worden de nieuwe Hagenaren nog met andere extra kosten geconfronteerd. Als gevolg van de herindeling worden zij onder een nieuwe postcode geregistreerd, hetgeen in veel gevallen ook een hogere premie betekent voor de inboedel- en autoverzekering. Dat kan oplopen tot enkele honderden guldens per jaar. Daarnaast krijgen zij te maken met aanpassingskosten van adreswijzigingen, nieuw briefpapier, visitekaartjes etc.

Bij de herindeling van Leidsche Rijn in 1999 kende de gemeente Utrecht de inwoners reeds een financiële vergoeding toe. Eigen Huis dringt er nu bij de gemeente Den Haag op aan voor de inwoners van Ypenburg hetzelfde te doen en stelt voor f 750,- per huishouden uit te keren.

Amersfoort, 5 september 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe inwoners Haagse regio gedupeerd door herindeling '




Lees ook