Gemeente Nijmegen


Persberichten | De Brug

Nieuwe kans voor Bioscoop
bij Triavium en uitbreiding Winkelcentrum Dukenburg.

Het College heeft zich opnieuw gebogen over de studies die verricht zijn voor de uitbreiding van het winkelcentrum Dukenburg en de bioscoopplannen bij Triavium. Na de presentatie van de plannen eerder dit jaar wenste het College nadere informatie, met name over de plannen voor een Megabioscoop. Nu deze informatie door de initiatiefnemers is gegeven wil het College de plannen voorleggen op
29 juni tijdens een extra bijeenkomst van de Raadscommissie voor Economische Zaken en Onderwijs.

Vorig jaar is het Triavium door ICE B.V. gekocht. Met de Raad is de afspraak gemaakt, dat door ICE een plan gepresenteerd zou mogen worden, dat voorzag in de bouw van een Megabioscoop. Zou de Raad uiteindelijk niet akkoord gaan met de gepresenteerde plannen, dan is ICE B.V. gerechtigd om het Triavium terug te verkopen aan de gemeente. Het door ICE gepresenteerde plan voorziet in de realisatie van een Megabioscoop met 2500 stoelen. Daarnaast is een hotel gedacht met 150 kamers en een grote overdekte sikhal. Om de te verwachten bezoekers goed te kunnen opvangen zijn in totaal 1000 parkeerplaatsen gepland, die deels onder de bioscoop zullen komen. Het College is van mening, dat deze voorzieningen een goede aanvulling zijn voor Nijmegen. Met name de Megabioscoop betekent een waardevolle versterking van de culturele functie van Nijmegen. Ervaringen in andere steden leren dat een dergelijke bioscoop niet in de binnenstad gerealiseerd moet worden, vanwege de specifieke bereikbaarheidseisen. De overige bioscopen in de binnenstad houden zeer zeker hun bestaansrecht, mits zij een kwalitatief hoogwaardig product blijven leveren. Zou realisering bij het Triavium niet doorgaan, dan ligt vestiging elders in de regio voor de hand. Dat is nadelig voor de concurrentiepositie van Nijmegen binnen het Knooppunt Arnhem/Nijmegen.

De uitbreidingsplannen voor het winkelcentrum Dukenburg voorzien in een verplaatsing van het branche-specifieke warenhuis van Van Schaijk-Osnabrugge uit de binnenstad. Hiermee wordt op een verantwoorde manier het winkelcentrum definitief afgerond. Bovendien worden 90 koopappartementen gerealiseerd; deels boven de uitbreiding van het winkelcentrum en deels op het terrein voor het politiebureau. Ondergronds komen nieuwe parkeerplaatsen. Door het treffen van aanvullende voorzieningen is het mogelijk om een goede oplossing te krijgen voor de huidige parkeerproblematiek rondom het winkelcentrum. Het College wil met de Raadscommissie een discussie aangaan of beide plannen verder ontwikkeld mogen worden. De plannen zijn overigens onafhankelijk van elkaar te ontwikkelen. Dat betekent, dat als er vraagtekens gezet worden bij de bioscoopplannen, dat de uitbreiding van het winkelcentrum ter hand genomen kan worden en andersom.

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe kans uitbreiding Winkelcentrum Dukenburg Nijmegen '
Lees ook