Gemeente Amersfoort


3 maart 1999

Nieuwe kijk op toeristisch beleid

Het realiseren van een Fietsboot op de Eem, een kanorondje Amersfoort, het aanbrengen van fietsrekken achter op bussen die naar de omgeving van Amersfoort rijden, het bouwen van meer hotels of het markeren van de logische stadswandelroutes in het plaveisel in de binnenstad Dat zijn maar een paar van de vele suggesties die de afgelopen tijd naar voren werden gebracht in gesprekken van de gemeente en diverse toeristische en recreatieve organisaties.

De gesprekken vonden plaats om te bekijken hoe een nieuw Amersfoorts beleid voor toerisme en recreatie eruit moet zien. De resultaten van al die gesprekken worden gepresenteerd en besproken op een slotmanifestatie op vrijdagavond 5 maart. Die bijeenkomst vindt plaats in het Dierenpark (Barchman Wuytierslaan 224) in Amersfoort. Iedereen die belangstelling heeft voor deze slotbijeenkomst of mee wil praten is van harte welkom; de bijeenkomst duurt van 19.30 uur tot 22.00 uur.

Marktanalyse
Al in het voorjaar van 1998 maakte de gemeente een startnotitie Toeristisch-Recreatief beleid voor de periode 1998-2005. Ook werd een marktanalyse aangekondigd, waardoor inzicht moest ontstaan in: 1. het bestaande toeristische-recreatieve aanbod in Amersfoort, 2. de vraag wat toeristen nu eigenlijk in Amersfoort zoeken, 3. de vraag wat toeristen zoeken als ze langer in Amersfoort willen verblijven.
De analyse werd uitgevoerd door het Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme (NRIT). Ook in de jaarlijkse reguliere Stadspeiling van de gemeente werd de inwoners gevraagd naar hun recreatieve wensen.

Onderzoeksresultaten
Het onderzoeksinstituut concludeerde dat vooral de binnenstad, in relatie tot de al aanwezige cultuur, mogelijkheden biedt om bezoekers van buiten naar Amersfoort te trekken. Daarvoor is dan wel nodig dat er meer samenhang in de voorzieningen komt. Bijvoorbeeld door meerdaagse hotelarrangementen, betere gezamenlijke promotie, parkeermogelijkheden voor touringcars en goede bewegwijzering. De oude Eemhaven biedt in de ogen van het onderzoeksinstituut goede mogelijkheden voor waterrecreatie en verhoogt daarmee de aantrekkingskracht van Amersfoort. Het onderzoek bevat ook suggesties, zoals het realiseren van voorzieningen voor watersporters, rondvaarten vanuit de haven naar bestemmingen in de omgeving of de ontwikkeling van een evenement aan het water. Een goede promotie is hierbij van belang.

Dat sluit aan bij de resultaten van de Stadspeiling over 1998; hierin kwam onder meer naar voren dat Amersfoorters weliswaar overwegend tevreden zijn (61%) over het aanbod aan evenementen, maar lang niet altijd hiervan voldoende op de hoogte zijn (31%). Acht procent geeft aan dat er te weinig wordt georganiseerd voor jongeren en kinderen.

Themabijeenkomsten
Met tal van toeristische en recreatieve organisaties is begin dit jaar gesproken over de thema's 'Binnenstad en cultuur', 'Amersfoort en water' en 'Amersfoorters naar buiten'. Daarbij kwamen veel suggesties naar voren voor nieuwe producten of verbetering van producten. Ook werd veel aandacht gevraagd voor bewerking van de markt voor toerisme en recreatie door onder andere betere folders, een slogan voor Amersfoort, een internetpagina met toeristische informatie en het goed informeren van nieuwe inwoners en bedrijven. Door betere samenwerking en overleg zou toeristisch Amersfoort kunnen worden versterkt. Gepleit werd onder meer voor het oprichten van een Waterplatform, waarin alle organisaties die met het water bezig zijn, kunnen komen tot gezamenlijke plannen.

Slotbijeenkomst
Tijdens de slotbijeenkomst zullen de resultaten van de themabijeenkomsten worden gepresenteerd en besproken. Ook de resultaten van de twee onderzoeken komen aan de orde. Tijdens de slotbijeenkomst staat vooral de vraag centraal welke wensen er op het gebied van toerisme en recreatie tot 2005 zeker moeten worden gerealiseerd en hoe dat moet gebeuren. Allerlei organisaties op het gebied van recreatie en toerisme, mede- overheden of organisaties op verwante beleidsgebieden zijn uitgenodigd voor deze bijeenkomst; variërend van de Nederlandse Vereniging van Sportvissers, het Gilde in Amersfoort, de IJsvereniging, de VVV of de Horeca Nederland tot de Ondernemers Federatie, de Midnet groep NV of de Monumentenwacht.

Deel: ' Nieuwe kijk op toeristisch beleid Amersfoort '
Lees ook