European Commission

IP/01/1193

Brussel, 6 augustus 2001

Commissie dient nieuwe klacht in tegen twee Noord-Amerikaanse tabaksondernemingen

De Europese Commissie heeft heden namens de Gemeenschap en verschillende lidstaten een nieuwe klacht ingediend tegen twee Noord-Amerikaanse sigarettenproducenten. De volgende lidstaten hebben zich bij de klacht aangesloten: Italië, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Griekenland, België, Nederland, Finland en Luxemburg. "De bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie en de strijd tegen fraude blijft een topprioriteit voor de Europese Commissie" verklaarde Commissaris Schreyer. "De uitspraak van de US Court van 17 juli 2001 behelst vele positieve aspecten die ons ertoe hebben aangemoedigd onze rechtszaak tegen de sigarettensmokkel voort te zetten".

In november 2000 diende de Gemeenschap een civielrechtelijke klacht in tegen Philip Morris en RJ Reynolds wegens vermeende betrokkenheid bij de smokkel van sigaretten naar de EU en eiste compensatie voor de door de smokkel ontstane financiële schade, alsmede een rechterlijk besluit om te verhinderen dat de tabaksondernemingen de smokkel voortzetten. Begin 2001 wensten 10 lidstaten zich aan te sluiten bij het rechtsgeding.

Op 17 juli 2001 wees het U.S. District Court één van de klachten van de Europese Gemeenschap af wegens een enkele technische rechtsvraag in verband met de ontstane schade en oordeelde dat de lidstaten zich op dat tijdstip niet konden aansluiten bij het hangende rechtsgeding. Het District Court verwierp evenwel alle andere door de beklaagden aangebrachte argumenten omtrent de feiten. De Commissie is er derhalve van overtuigd dat de Europese Gemeenschap en de lidstaten nu hun rechtszaak zullen kunnen voortzetten. Daarom werd vandaag namens de Gemeenschap en de bovenvermelde lidstaten een nieuwe klacht ingediend bij het U.S. District Court.

P.S.: Over de inhoud van de klacht zal geen enkele ambtenaar of raadsman van de Europese Commissie commentaar leveren buiten de gerechtelijke procedure. Krachtens de regels van de civielrechtelijke procedure in de Verenigde Staten is de klacht die werd ingediend bij het U.S. District Court for the Eastern District of New York evenwel een voor het publiek toegankelijk document.

Bijlage:

Chronologisch overzicht van de gebeurtenissen
3 november 2000: Indiening van de oorspronkelijke klacht namens de Gemeenschap

Januari tot april 2001: Beslissing van 10 lidstaten om zich aan te sluiten bij de rechtszaak


1 mei: Mondelinge hoorzitting voor het US District Court 24 en 25 mei: Bijkomende mondelinge hoorzitting voor het US District Court
30 mei: Verzoek van de Gemeenschap om de 10 lidstaten formeel te laten aan te sluiten als klagers
17 juli: Het US District Court wijst het rechtsgeding van de Gemeenschap en het verzoek om de 10 lidstaten formeel als klagers te laten aansluiten af.
6 augustus: De Gemeenschap en lidstaten dienen (alle in de hoedanigheid van klager) een nieuwe klacht in.

Deel: ' Nieuwe klacht EC tegen twee Amerikaanse tabaksondernemingen '
Lees ook