Gemeente Amersfoorts 5 april 2000

Een klacht over de gemeente? Laat het weten!

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop een ambtenaar u of een situatie heeft behandeld. Of over hoe een medewerker u te woord heeft gestaan. In dat geval kunt u een klacht indienen. Dat kan al jaren. Sinds deze maand heeft Amersfoort echter een nieuwe regeling en zijn er zaken veranderd.

De medewerkers van de gemeente zijn u zo goed mogelijk van dienst. Dat wil niet zeggen dat u het altijd met hen eens hoeft te zijn. Bij wet zijn er mogelijkheden geregeld om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen tegen besluiten van de gemeente. Bijvoorbeeld over het al dan niet verlenen van een vergunning. Wat u kunt doen als u vindt dat een medewerker van de gemeente u onheus bejegend heeft, staat echter niet in de wet. U kunt dan wel een beroep doen op de Verordening klachten 2000. Misschien is er na weken wachten nog geen antwoord op een brief aan de gemeente. Of misschien heeft u zelfs geen ontvangstbevestiging gekregen. Zulke dingen gebeuren niet expres ontstaan, maar kunnen veel ongenoegen veroorzaken. Als u een situatie heeft meegemaakt waarvan u vindt dat de gemeente daaraan aandacht moet schenken, kunt u het volgende doen.

Schrijf uw klacht op en stuur hem aan de gemeente Amersfoort, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Als u weet op welke sector uw opmerking betrekking heeft, stuur hem dan ter attentie van de directeur van die sector.

U kunt uw klacht ook mondeling indienen. Hiervoor kunt u terecht bij de Informatiewinkel van de gemeente. U vertelt één van de medewerkers van de Informatiewinkel dat u een klacht wilt indienen en waarover die gaat. De medewerker maakt een afspraak met het hoofd van de afdeling waar de klacht over gaat.

Klachtbehandeling
De afhandelingtermijn waarop de gemeente uw klacht afhandelt, is met de nieuwe regeling in principe ingekort tot twee weken. Is dit niet haalbaar, dan krijgt u bericht en doet de gemeente haar best om binnen zes maar uiterlijk tien weken uw klacht te behandelen. Allereerst krijgt u een ontvangstbevestiging. Hiermee laat de gemeente u weten dat de klacht is ontvangen. Daarna wordt u gebeld. Altijd. Ook dit is nieuw. Als klager krijgt u voortaan de gelegenheid een mondelinge toelichting te geven op de klacht. Dat hoeft overigens niet. Tijdens dit telefoongesprek overlegt de betreffende ambtenaar met u hoe die toelichting zal plaatsvinden: telefonisch of persoonlijk. Uw klacht wordt meestal schriftelijk beantwoord. Klachten worden in eerste instantie afgedaan onder verantwoordelijkheid van sectordirecteuren. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht kunt u zich wenden tot het college van burgemeester en wethouders.
Servicetelefoon voor openbare ruimte
Voor 'meldingen openbare ruimte' (bijvoorbeeld over losliggende stoeptegels) bestaat een aparte, telefonische klachtenlijn: de servicetelefoon: 4694869. Ook kunt u een wijkmeldpunt bellen als er iets niet in orde is (zoals een kapotte lantaarnpaal). De telefoonnummers van de wijkmeldpunten vindt u in de gemeentegids.

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe klachtenregeling gemeente Amersfoort '
Lees ook