Gemeente Borsele


De Vries aangesteld als nieuwe kwaliteitscoördinator

Per 1 november 1999 treedt de heer ir. H.C. de Vries bij de gemeente Borsele in dienst als nieuwe kwaliteitscoördinator. Gedurende 1 dag in de week adviseert hij de gemeentelijke organisatie bij het formuleren van kwaliteit wat betreft welstandsregels, vormgeving, nieuwe bestemmingsplannen, reconstructieplannen e.d.. Ook is hij degene die voor een aantal nieuwbouwwijken de geformuleerde kwaliteitseisen doorspreekt met de individuele klanten.

De Vries volgt de heer M. Van Doorn op die deze functie 4 jaar lang heeft uitgeoefend. Van Doorn zal een aantal lopende projecten waar hij bij betrokken is na 1 november zelf nog afronden.

De heer de Vries is opgeleid als stedenbouwkundige en architect. Tot voor kort was hij als stedenbouwkundige verbonden aan het bureau Rothuizen Van Doorn `t Hooft uit Goes. De heer de Vries is regiovoorzitter van de welstandsfederatie "Dorp, stad en land".

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe kwaliteitscoördinator gemeente Borsele '
Lees ook