Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 2001

47 nieuwe lagevloertrams voor Antwerpen en Gent

Op voorstel van Steve STEVAERT, Vlaams minister van Mobi- liteit, heeft de Vlaamse regering de bestelling goedgekeurd van 47 bijkomende lagevloertrams bij de firma Siemens AG. Het gaat om 17 tweerichtingstrams voor Gent en 30 nrichtingstrams voor Antwerpen. De bestelling wordt gespreid over 5 jaar met leveringen binnen de 2 jaar na de bestelling van een perceel. De Vlaamse rege- ring wees al de aankoop van een eerste perceel van 9 trams toe voor een bedrag van 17.600.440 euro (710 mil- joen fr).

Deze aankoop volgt op een eerdere bestelling eind 1996 van 45 trams. Het was al geleden van midden de jaren '70 dat trams voor Antwerpen en Gent werden aangekocht.

Van de al bestelde trams rijden er al 27 in Antwerpen en 12 in Gent. Het laatste perceel van deze eerste bestel- ling wordt momenteel geleverd.

De klantvriendelijke lagevloertrams zorgen in eerste instantie voor een drastische uitbreiding van de capaci- teit. Dat is nodig omwille van de fikse toename van het aantal reizigers. Zo kan de nieuwe Gentse tweerichtings- tram met zijn 58 zitplaatsen en 192 staanplaatsen 2,5 keer zoveel reizigers vervoeren als de huidige. Daar- naast zullen de nieuwe trams ingezet worden op de geplan- de uitbreidingen van de tramnetten in en rond Antwerpen en Gent.

persinfo : Johan Van Hoecke, woordvoerder van minister Stevaert - tel. 02 553 70 14
e-mail: johan.vanhoecke@vlaanderen.be

Deel: ' Nieuwe lagevloertrams voor Antwerpen en Gent '
Lees ook