Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Persbericht Ministerraad
24 augustus 2001

NIEUWE LEDEN VOORGEDRAGEN VOOR RAAD VOOR CULTUUR

De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Van der Ploeg van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen mee ingestemd om mevrouw drs. R.J.F. Gianotten, mevrouw drs. A.H. Netiv, de heer M. van Ginkel, de heer dr. R. Knoop, de heer ir. B.O. Lootsma en de heer M. Schwarz voor te dragen voor benoeming tot lid van de Raad voor Cultuur. De voordracht van deze personen is mede gebaseerd op het advies van de 'Benoemingencommissie Raad voor Cultuur' onder voorzitterschap van mevrouw A. van Es.

De nieuwe leden zullen in de Raad de volgende portefeuilles vervullen:


- mevrouw drs. R.J.F. Gianotten (Amsterdam): letteren Mevrouw Gianotten heeft veel ervaring binnen de letteren, zowel binnen uitgeverijen als in haar functie van adjunct directeur van het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds


- mevrouw drs. A.H. Netiv (Leiden): archieven Mevrouw Netiv heeft veel ervaring op het gebied van archieven en een brede visie op het archiefbeleid in Nederland. Zij is plaatsvervangend directeur van de bestuursdienst van de gemeente Leiden.


- de heer M. van Ginkel (Rotterdam): muziek en muziektheater De heer Van Ginkel is directeur van popcentrum 013 te Tilburg. Hij heeft ruime ervaring met het programmeren van popmuziek voor een breed publiek.


- de heer dr. R. Knoop (Amsterdam): musea
De heer Knoop heeft een brede museale visie. Hij is onafhankelijk cultureel adviseur en heeft meerdere malen bijdragen geleverd aan ontwikkelingen en discussies binnen het museale veld.


- de heer ir. B.O. Lootsma (Rotterdam): architectuur en stedebouw De heer Lootsma is reeds lang betrokken bij het onderwijzen op diverse kunstacademies en academies van bouwkunst. Daarnaast heeft hij talloze publicaties op zijn naam over architectuur.


- de heer M. Schwarz (Amsterdam): omroep en nieuwe media De heer Schwarz heeft een brede kennis op het gebied van nieuwe media en technologische cultuur. Hij is onafhankelijk adviseur en onderzoeker op het gebied van de technologische cultuur.

RVD, 24.08.2001
Deel: ' Nieuwe leden voorgedragen Raad voor Cultuur '
Lees ook