Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 05-02-1999

Persbericht
Nummer: 8
_________________________________________________________________

Nieuwe leden voorgedragen voor Raad voor Cultuur

De Ministerraad heeft er op voorstel van Staatssecretaris Van der Ploeg van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen mee ingestemd om mevrouw prof. mr. I.C. van der Vlies, de heer S. Verster, mevrouw ir. M.A.A. Schoenmakers, de heer drs A. Ramdas en de heer H. Holtappels voor te dragen voor benoeming tot lid van de Raad voor Cultuur. Van der Ploeg heeft zich bij de voordracht van deze personen laten adviseren door de 'Benoemingencommissie Raad voor Cultuur' onder voorzitterschap van prof. A. Van der Staay.

De nieuwe leden zullen in de Raad de volgende portefeuilles vervullen:
* de heer Sieuwert Verster (Amsterdam): muziek & muziektheater. Sieuwert Verster is actief op verschillende terreinen in de muziek, onder meer als mede-oprichter van het Orkest van de 18e Eeuw. Daarnaast leidt hij het in nieuwe Nederlandse muziek gespecialiseerde platenlabel Attacca en is hij secretaris van de Rijkscommissie van advies voor de bouw van schouwburgen, concertzalen en musea.

* mevrouw prof. mr. Inge van der Vlies (Amsterdam): algemeen. Inge van der Vlies is hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast was zij onder meer lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur en voorzitter van de Commissie tot evaluatie van de Wet Behoud Cultuurbezit. Zij publiceerde een groot aantal artikelen over de subsidiëring van cultuuruitingen waaronder recent een onderzoek naar de rechterlijke toetsing van subsidiebeschikkingen.

* mevrouw ir. Mariet Schoenmakers (Den Haag): architectuur & stedenbouw.
Mariet Schoenmakers is als stedebouwkundige gespecialiseerd in complexe binnenstedelijke projecten en is werkzaam bij MAB als hoofd conceptontwikkeling. Daarvoor werkte zij onder meer bij de gemeenten Rotterdam, Utrecht en Groningen.

* de heer Anil Ramdas (Loenen a/d Vecht): letteren. Anil Ramdas publiceerde verschillende boeken en essays en maakt radio

* en televisieprogramma's. Hij is columnist bij NRC Handelsblad en bestuurslid van het Prins Claus Fonds.

* de heer Heiner Holtappels (Amsterdam): beeldende kunst. Heiner Holtappels is behalve beeldend kunstenaar ook hoofddocent Vrije Kunst aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem en directeur van MonteVideo/TBA. Hij vervulde verschillende functies in adviescommissies.

_________________________________________________________________

Deel: ' Nieuwe leden voorgedragen voor Raad voor Cultuur '
Lees ook