Landelijke Huisartsen Vereniging

Nieuwe lijst fiscaal aftrekbare diÎten

De Belastingdienst heeft in overleg met voedingsdeskundigen een nieuwe lijst opgesteld van diÎten, die voor de volger daarvan fiscaal aftrekbaar zijn. Sinds 1984 bestaat er voor belastingplichtigen een regeling voor de fiscale aftrekbaarheid van extra uitgaven voor een op medisch voorschrift te volgen dieet. In het verleden is met de Belastingdienst de afspraak gemaakt dat overlegging van een dieetvoorschrift, ingevuld door de (huis-)arts, als bewijsmateriaal geldt. Het betreft hier dan de bevestiging dat het dieet wordt gevolgd en niet een medisch oordeel. De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG) geeft aan dat tegen de nieuwe lijst geen juridische bezwaren bestaan.

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe lijst fiscaal aftrekbare diÎten '
Lees ook