PERSBERICHT
Nieuwe locatie voor poprevival 'Back Home'
In 1998, 1999 en 2000 werd de Poprevival "Back Home", de jaarlijkse muzikale ontmoeting van diskjockeys uit de Hardenbergse discotheken uit de roerige zeventiger jaren en hun publiek, gehouden in de Evenementenhal Hardenberg. Bezoekersaantallen liepen op van 2400 in 1998 naar 2800 in 1999 en 3500 in 2000. Mede doordat de Bonte Weverfeesten verplaatst werden naar de Evenementenhal besloot de directie van de Evenementenhal af te zien van verdere participatie in Back Home IV. De reeds ingezette besprekingen tussen de Stichting Poprevival Back Home en de directie van Popcentrum Podium in Hardenberg kwamen hierdoor in een stroomversnelling. De Podium-formule blijkt perfect aan te sluiten bij de doelstelling van de Stichting om de sfeer uit de drie Hardenbergse discotheken (The Castle, The City en Papillon) in de zeventiger jaren te behouden en daarmee de muziek uit die tijd te promoten. Podium kent namelijk drie verschillende uitgaansmogelijkheden onder één dak, te weten; de grote zaal, de discotheek en het stamcafé. Gecompleteerd met een cafetaria en een shoarmabar biedt Podium unieke mogelijkheden om de specifieke Hardenbergse sfeer uit The Castle, The City en Papillon en hun directe omgeving als nooit tevoren terug te halen. Dit was reden voor de stichting om te kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Met Back Home IV is het publieksevenement, dat ooit als grap begon, weer echt 'back home'! Vanavond werd in Popcentrum Podium aan de Jan Weitkamplaan dan ook de overeenkomst getekend die beide partijen voor drie jaar aan elkaar koppelt. Omdat de capaciteit van Podium beperkter is -de 'gezelligheidslimiet' is bepaald op 1500 personen- wordt er naast de traditionele Back Home (op de derde vrijdag in september) op vrijdag 28 decembereen sfeervolle 'Back Home Christmas Party' georganiseerd. Daarnaast staan diverse nieuwe plannen op stapel, zoals de launching van de website van de stichting die te vinden is op www.backhome.nu De voorverkoop van Back Home IV start aanstaande woensdag, 4 juli, bij Music Center in Hardenberg en bij Podium Hardenberg. De entree is fl. 15,00. Hardenberg, 2 juli 2001
einde persbericht

Kontaktpersonen:
Back Home: Roel Zweers 06-54313611
Podium: Herman Potgieter 06-21588684

Deel: ' Nieuwe locatie voor poprevival Back Home in Hardenberg '
Lees ook