Gemeente Den Haag


8 juni 1999

Voortgangsrapportage Spuimarkt gepresenteerd

Nieuwe looproutes moeten centrum verbeteren

Betere verbindingen tussen de Spuistraat en het gebied Grote Marktstraat/Gedempte Gracht/Bezemplein moeten het winkelend publiek in dit deel van de binnenstad betere looproutes geven. Dit moet de aantrekkingskracht van het gehele Spuimarktgebied vergroten. Dat is de kern van het aangepaste stedenbouwkundig concept voor het Spuimarktgebied, waarover grootwinkelbedrijven, ontwikkelaars en gemeente het in een nieuwe ronde workshops eens zijn geworden. Alle betrokkenen gebruiken de komende maanden om de (financiële) haalbaarheid van de plannen na te gaan. Vooruitlopend op de realisatie van Spuimarkt vindt nog dit jaar herinrichting plaats van de openbare ruimte in Grote Marktstraat en Voldersgracht.

Er wordt voorgesteld om de Haagse Passage te verlengen tot in de Grote Marktstraat en een nieuwe passage te maken tussen het huidige pand van V&D en de voormalige Asta- bioscoop. Deze zou moeten doorlopen tot de Gedempte Gracht en de Markthof Kerkzijde. De Voldersgracht wordt een centrale looproute vanaf Bezemplein en de Veerkadegarage naar de Grote Marktstraat.

Bezemplein

Voor het Bezemplein en de Veerkadegarage wordt een bouwplan ontwikkeld. In deze eerste fase zou het Bezemplein omgevormd moeten worden tot een þbuurtplein met stedelijke allureþ, met bijvoorbeeld terrassen, speelmogelijkheden en een themamarkt. De komende maanden wordt, onder andere in overleg met de buurt, gewerkt aan een programma van eisen voor dit plein.

Participanten

Het Spuimarktgebied beslaat het gebied tussen Spuistraat, Spui, Amsterdamse Veerkade en Wagenstraat. In de workshops is meegedaan door de gemeente Den Haag en de ontwikkelingscombinatie BAM Vastgoed Ontwikkeling, ING Vastgoedontwikkeling, Multi Vastgoed. Daarbij is ook nauw samengewerkt met de grootwinkelbedrijven in het gebied. Als ontwerpers waren betrokken Peter Wilson (Bolles & Wilson), David Rogers (The Jerde Partnership), landschapsarchitect Lodewijk Baljon en T&T Design.

Deel: ' Nieuwe looproutes moeten Haags centrum verbeteren '
Lees ook