Gemeente Etten-Leur

Inzameling alleen na telefonische aanmelding

Nieuwe manier van inzamelen klein chemisch afval

Op 27 maart aanstaande gaat er weer een inzameling van klein chemisch afval van start in Etten-Leur. Het gratis ophalen van de huishoudelijke probleemstoffen gebeurt echter niet meer huis-aan-huis, maar alleen bij die personen die zich van tevoren telefonisch hebben aangemeld. Indien u klein chemisch afval wilt aanbieden aan de chemocar, dan dient u zich hiervoor aan te melden bij het Centraal Meldpunt Beheer & Onderhoud in het gemeentehuis, tel. 5024444.

Tot en met woensdag 12 april aanstaande zijn de bewoners van alle Etten-Leurse woonwijken in de gelegenheid om het KCA in te leveren. In onderstaand overzicht is het routeschema weergegeven. Dus na telefonische aanmelding vindt de inzameling plaats op de dag dat de chemocar uw wijk aandoet.

Route in de komende weken

27 maart wijk 1
28 maart wijk 2
29 maart wijk 3
30 maart wijk 4
31 maart wijk 5
3 april wijk 6
4 april wijk 7
5 april wijk 8
6 april wijk 9
7 april wijk 10 en 15
10 april wijk 11
11 april wijk 12
12 april wijk 13 en 14

De aangegeven wijknummers zijn gelijk aan de wijknummers van de geschei-den afvalinzameling.

Veiligheid voor alles

Het apart houden en het inleveren van de gevaarlijke chemische stoffen is vanzelfsprekend aan enkele spelregels gebonden, te weten:

* Lever de schadelijke stoffen zoveel mogelijk in de originele verpakking in.

* Lukt dit niet meer, vermeld dan op de verpakking om welke stof het gaat.

* Gooi diverse restanten nooit bij elkaar.
* Zorg ervoor dat de stoffen goed verpakt zijn.
* Houd de stoffen buiten bereik van kinderen en huisdieren.
* Houd ook de stoffen apart waarvan u twijfelt of zij tot het KCA behoren.

* Zet de probleemstoffen nooit aan de straat, maar lever deze persoonlijk in.

Milieustraat

Het klein chemisch afval kan men ook gratis inleveren bij de Milieustraat aan de Wipakker op maandag, woensdag en vrijdag van 13.30 - 16.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 16.00 uur. Gebruikte batterijen kan men inleveren bij de batterijboxen die op diverse plaatsen in Etten-Leur staan.

Deel: ' Nieuwe manier inzamelen klein chemisch afval Etten-Leur '
Lees ook