Gemeente Delft

25 augustus 1999
Persbericht: Een nieuwe marketingorganisatie voor toerisme

Delft 25 augustus 1999

Met een marketingaanpak voor de toeristische sector wil Delft de stad beter gaan ´verkopen´. Met een Meerjaren Marketingplan Toerisme (MMT) stelt het college van burgemeester en wethouders voor om te kiezen voor een helder toeristisch imago. Bovendien is het college bereid structureel geld vrij te maken voor toeristische promotie en wil men voor de uitvoering van de aanpak een nieuwe organisatie opzetten.

De marketingaanpak is uitgewerkt door het adviesbureau Marktplan Adviesgroep, in opdracht van de gemeente en in nauwe samenwerking met het toeristisch bedrijfsleven in de stad. Met de uitvoering ervan is, inclusief een jaarlijkse bijdrage van ƒ 250.000 voor evenementen, structureel een bedrag gemoeid van bijna 1 miljoen gulden per jaar. Het MMT start in 2000.

Het toeristisch imago van Delft moet duidelijk en krachtig worden neergezet. Delft moet de `grandeur' uitstralen van de gouden 17e eeuw (Oranje, Vermeer, Hugo de Groot, Piet Hein) en het wereldberoemde Delfts Blauw aardewerk. Delft is ook een stad waar de eigen bewoners en bezoekers uit de regio kunnen genieten van grachten, bloemen- en andere markten, terrassen, restaurants en vele leuke winkels. Deze ingrediënten komen terug in een vernieuwend en wervend communicatieconcept dat later dit jaar wordt gepresenteerd.

In de nieuwe uitvoeringsorganisatie is het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme (ZHBT) het centrale ankerpunt. Op contractbasis zal Delft nauw samenwerken met de Stichting Promotie Den Haag, het Geheim van Holland, ZHBT en de VVV-Delft.

Het toeristisch bedrijfsleven ondersteunt de plannen. Men denkt hier daadwerkelijk profijt te zullen hebben van de nieuwe aanpak. Dit blijkt uit het feit dat de vertegenwoordigers van de Ondernemersfederatie Delft, de Kamer van Koophandel en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Delft/ Oostland positief zijn over de financieringswijze. Tariefverhogingen van enkele gemeentelijke belastingen in 2000 en 2001 (precario voor terrassen en terrasboten, buitenreclame, toeristenbelasting) brengen de extra uitgaven ten behoeve van de toeristische sector op.

Deel: ' Nieuwe marketingorganisatie voor toerisme Delft '
Lees ook