Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Afd. Voorlichting & Communicatie
Tel.: 070 3440 713
E-mail: news@nwo.nl
Postbus 93138
2509 AC DEN HAAG

Persbericht

Nieuwe Mediagids opent weg voor onderzoekers naar pers

Den Haag, 11 oktober 2001. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) presenteert vandaag in Nieuwspoort een nieuwe uitgave van de NWO-Mediagids. De gids is een leidraad voor onderzoekers die in contact willen treden met de media. Aan de uitgave wordt een CD ROM toegevoegd van de Stichting Weten.

De Mediagids is een steun voor onderzoekers die hun onderzoeksresultaten via de pers aan het grote publiek willen meedelen. Het gaat daarbij vaak om conclusies en onderzoeksresultaten die voortkomen uit een vier- of vijfjarig onderzoeksproject aan universiteiten en onderzoeksinstituten. Die uitkomsten van hun onderzoek zijn vaak relevant voor de samenleving, maar zijn in hun wetenschappelijke vorm voor leken niet toegankelijk. De mediagids schetst een traject dat onderzoekers kunnen afleggen om hun doelgroep te bereiken. Ook wetenschappelijke resultaten uit fundamenteel onderzoek kunnen met behulp van de gids op eenvoudige wijze tot een interessant persbericht leiden.

De handleiding toont hoe een goed persbericht is opgebouwd ('Begin met het nieuws'), maar geeft ook tips voor spreken voor een lekenpubliek, radio- en tv-optredens en het informatie verstrekken via een internetsite. Daarnaast gaat de mediagids in op mogelijke kwesties waarmee onderzoekers zich geconfronteerd zien in contacten met de media en programmamakers. Voorbeelden daarvan zijn vragen met een dubbele bodem, zijdelingse ontboezemingen van de geïnterviewde, spreken voor de beurt of verkeerde interpretaties. De gids helpt de onderzoeker adequaat te reageren.

Het ruim zestig pagina's tellend ringbandje verschijnt in een tijd waarin de samenleving steeds meer wil weten wat er met gemeenschapsgelden uit onderzoek gebeurt. Journalisten benaderen als vertegenwoordigers van hun lezerspubliek veel eerder dan een decennium geleden de onderzoeker. Toch is dat niet de enige reden voor een nieuwe uitgave van de mediagids. Voor onderzoekers is het ook nuttig hun onderzoek te populariseren. Het levert hen meer citaties op van hun wetenschappelijke artikelen, meer studenten en meer fondsen. Bovendien beleven velen ook nog eens plezier bij het populariseren van hun vakkennis.

De NWO-Mediagids wordt vergezeld van een illustratieve CD ROM van de Stichting Weten. Daarop staan meer voorbeelden en situaties die lezers, luisteraars en kijkers herkennen, maar waarvan de onderzoeker zich niet bewust is. De CD ROM verschijnt eind dit jaar.

Recensie-exemplaren van de NWO Mediagids (ISBN 90-70608-74-x) zijn verkrijgbaar bij NWO, afd. Voorlichting & Communicatie, tel. 070 3440713, fax 070 3850971, e-mail news@nwo.nl.

Deel: ' Nieuwe Mediagids opent weg voor onderzoekers naar pers '
Lees ook