Gemeente Den Helder

HOE ZIT DAT ? met deze nieuwe milieurubriek?

betreft: HOE ZIT DAT ? met deze nieuwe milieurubriek? week: week 34

"Hoe zit dat?" is een nieuwe rubriek op de gemeentelijke voorlichtingspagina. In "Hoe zit dat?" krijgt u informatie over allerlei zaken en taken van de Milieudienst. De onderwerpen komen voort uit vragen die vaak door burgers worden gesteld aan de afdeling Klantenservice, aan wijkconciërges en andere medewerkers. Heeft u zelf een vraag die u graag in deze rubriek behandeld ziet, dan kunt u die aan ons doorgeven (postadres:Milieudienst, afdeling Milieucommunicatie, Postbus 11, 1780 AA Den Helder; faxnummer 612025; e-mail groenepoolster@planet.nl). U krijgt altijd antwoord, is het niet via de rubriek dan in elk geval telefonisch/schriftelijk. De rubriek "Hoe zit dat?" verschijnt om de week.

Gelijk bij deze introductie beantwoorden wij de eerste vraag:

Is het werkelijk waar? komen groen en grijs afval weer samen in de vuilnisauto/verzamelcontainer/verbrandingscentrale?

Nee. Natuurlijk vragen wij u niet het afval te scheiden om dit vervolgens weer ongedaan te (laten) maken. Wat echter wel waar is, is dat vervuild groente-, fruit- en tuinafval (gft) niet gecomposteerd kan en mag worden. Bij de gft-verzamelcontainers voor de hoogbouwwoningen gebeurt een enkele keer dat er restvuil bij het gft terecht komt. Als men tijdens het storten van de gehele vracht op het inleverperron constateert dat het gft verontreinigd is met restafval, dan worden de totale vracht afgekeurd en afgevoerd als restafval.

Het scheiden van afval heeft twee belangrijke voordelen. Allereerst de mogelijkheid om gft-afval tot compost te verwerken en zo voor hergebruik geschikt te maken. Ten tweede is het composteerproces (¦ 138,=/ton) goedkoper dan het verbranden van afval (¦ 208,=/ton). Dit verschil is verwerkt in het bedrag dat u jaarlijks aan afvalstoffenheffing moet betalen. Volle vuilniswagens worden geleegd op het inleverperron aan de Schootenweg. Vanaf deze plaats worden de supercontainers met restafval getransporteerd naar de Huisvuilcentale in Alkmaar. Het gft-afval gaat naar het CAW (Centrale Afvalverwerking West-Friesland) in Medemblik en wordt verwerkt tot compost.

Heeft u vragen die u niet in deze rubriek behandeld wilt zien maar wel beantwoord wilt hebben? Belt u dan met de afdeling Klantenservice van de Milieudienst, telefoon 671601. De medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 14.00 uur.

laaste verandering: augustus 23, 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe milieurubriek 'Hoe zit dat?' op website Den Helder '
Lees ook