Gemeente Gent

Wachten op de tram in modieuze bushokjes

Van maart 2000 af zullen reizigers die op het Gents grondgebied op tram of bus wachten dat kunnen doen in gloednieuwe en modieus ogende schuilhuisjes. Niet alleen de wachthokjes worden vervangen door 400 nieuwe stuks, maar er zullen ook 80 nieuwe informatieborden en 30 informatiezuilen in het straatbeeld verschijnen. Begin volgend jaar vervalt het bestaande contract voor de schuilhuisjes en van het nieuwe contract wil de stad gebruik maken om straten, pleinen en parken, kwalitatief en op een geïntegreerde manier her in te richten. Dit geldt ook voor het overige straatmeubilair. De publiciteitsinkomsten die de nieuwe leverancier uit dit 15 jaar durend contract kan puren, worden geraamd op ruim 1 miljard frank. Daarvoor moet hij wel alle investeringen en onderhoudskosten dragen, terwijl de Stad een aanzienlijk deel van deze winst krijgt bij wijze van vergoeding.

Op 31 januari vervalt het contract met de huidige leverancier van straatmeubilair, NV Decaux, die gedurende de maand februari de bekende wachthuisjes uit het straatbeeld moet weghalen. Daarna is het aan de opvolger City Advertising, om als nieuwe leverancier de nagelnieuwe, modieuze bushokjes (en informatieborden- en -zuilen) in 1 maand tijd overal in Gent te monteren. Begin september krijgt het bedrijf de lijst met de locaties waar het bijzonder stijlvolle meubilair van de zogenaamde Enthovenlijn, speciaal voor Gent gecreëerd, moet verschijnen.

Deze operatie kadert in de inspanningen die de Stad levert om het hele openbaar domein beetje bij beetje te verfraaien en te moderniseren. Bovendien waren er ook meer wachthokjes nodig om het reizen met openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. Voorts wil de Stad van de gelegenheid gebruik maken om het publiek doelmatiger in te lichten over administratieve, culturele en toeristische aangelegenheden, ondermeer door culturele organisaties zoals musea en theaters de nodige aanplakruimte te bieden.

Bij de keuze van leveranciers ging de Stad niet over één nacht ijs. Reeds vorig jaar startte de de Stad de procedure voor algemene offerte-aanvraag en keurde de gemeenteraad het bestek met de criteria waaraan het meubilair moet beantwoorden goed. Zo kregen de belangstellende leveranciers als eisenpakket mee dat de aangeboden stukken esthetisch van hoogwaardige kwaliteit moesten zijn. Daarbij werd veel aandacht besteed aan het esthetisch harmoniëren van de diverse stukken. Ze moesten een eigen Gents karakter vertonen. Tegelijk werd ook geëist dat het meubilair duurzaam en comfortabel moest zijn. Daarnaast werd ook de technische kwaliteit van de stadsplannen in rekening gebracht, evenals de waarborgen voor onderhoud, de kostprijs van het aanvullende meubilair en de jaarlijkse vergoedingen die de Stad voor het toewijzen van deze opdracht zou krijgen. Want de leverancier mag zelf op een welomschreven aantal informatieborden, -zuilen en wachthokjes uit het basispakket publiciteit voeren. De inkomsten daaruit worden geraamd op 1,2 miljard over 15 jaar waarmee hij alle investeringen en onderhoudskosten moet betalen. Een forfaitair deel van de opbrengst van die publiciteit zal als vergoeding terugvloeien in de stadskas. De totale actuele waarde van deze vergoeding bedraagt 200 miljoen frank over de volledige contractduur. Met 155 miljoen frank wil de Stad vervolgens aanvullend straatmeubilair aankopen dat maximaal harmonieert met het basismeubilair, en wel bij dezelfde leverancier: het betreft aankopen zoals vuilnisbakjes, zitbanken, meer informatieborden, -zuilen en wachthuisjes. Maar het Gentse stadsbestuur heeft evenzeer belangstelling voor uurwerken, electronische informatiedragers, fietsstallingen en zelfs speeltuigen om straten en pleinen mee in te richten of op te smukken.

In totaal stuurden 3 kandidaat-leveranciers een prijsopgave in. Uiteindelijk rijfde de Brusselse firma, City Advertising Benelux het contract van zowat 1 miljard, gespreid over 15 jaar, binnen. Dat besliste het college van burgemeester en schepenen op 8 juli basis van de vergelijking van de offertes. Het materiaal dat deze firma aanbiedt, is niet alleen esthetisch waardevol en technisch van zeer goede kwaliteit, maar het bedrijf biedt ook goede waarborgen voor onderhoud en goede financiële voorwaarden. Zo oordeelden de 23 intern en extern gerecruteerde deskundigen, verdeeld in 5 werkgroepen - evenveel als er gunningscriteria waren. Deze opdracht is een van de eerste in Gent waarin een `sociale returnclausule' is opgenomen. Dat wil zeggen dat City Advertising zich engageert om minstens 3 mensen aan te werven die specifiek beantwoorden aan de in het lastenboek opgelegde criteria met betrekking tot langdurige werkloosheid. Bovendien voorziet City Advertising de inplanting van een locale werkplaats in Gent die de uitvalsbasis wordt in Vlaanderen voor hun onderhouds- en interventieploegen.

In totaal zullen er ruim 400 wachthokjes worden geplaatst waarvan 300 met standaardvormgeving en 100 met specifieke vormgeving. 40 van de 80 informatieborden zullen van een stadsplan voorzien zijn en de overige
40 van culturele affiches. Een derde van de oppervlakte van de 30 nieuwe informatiezuilen zal de Stad voor eigen informatie kunnen gebruiken. Die zal door de leverancier op verzoek van de Stad moeten worden aangebracht. De leverancier moet ook de telefooncellen en de moderne zelfreinigende toiletten die daar eventueel bij geplaatst worden, hygiënisch schoon houden. Ook graffiti, sporen van vandalisme en alles wat tegen het meubilair aangeplakt wordt zonder toestemming, zal het bedrijf snel weer moeten verwijderen.

De locaties waar het nieuwe meubilair moet worden ingeplant, worden bepaald door de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen zal de uitvoering van de opdracht door de leverancier begeleiden en controleren.
Belangstellenden kunnen het dossier zoals het aan het College werd voorgelegd bij de stadssecretaris inkijken.

Informatie

Dienst Administratie
Marijke Mahieu
Administratief Centrum
Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent
tel. (09)266 79 91

Dienst Coördinatie
Regi Claeys
Administratief Centrum
Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent
tel. (09)266 77 66 - fax (09)266 77 99.

Last modified on: 09/07/99 - Copyright © 1999 STAD GENT.

Deel: ' Nieuwe modieuze bushokjes in Gent '
Lees ook