Gemeente Zaanstad

TWEE PRESENTATIES BIJ OPENING GEBOUW DIENST STADSUITVOERING

Betere herkenbaarheid Zaanstad 'langs de weg'
Nieuwe naam Dienst Stadsuitvoering

Betere herkenbaarheid Zaanstad 'langs de weg'
Een groot deel van de activiteiten van de gemeente speelt zich af langs de weg. Dat moet beter zichtbaar gemaakt worden. Met die opdracht ging de gemeente naar bureau Reklaspits in Zaandam. Dit bureau kwam met een aantal voorstellen om de herkenbaarheid van Zaanstad op gemeentevoertuigen, borden bij bouwprojecten en dergelijke, te verbeteren.
Deze voorstellen werken ter beoordeling voorgelegd aan een panel van 11 inwoners van Zaanstad varierend in leeftijd, achtergrond en sexe. Uit de paneldiscussie kwam onder meer naar voren dat de huisstijlkleuren consistenter toegepast moeten worden en dat in ieder geval het logo van de gemeente goed herkenbaar moet zijn. Het ontwerp dat uiteindelijk werd gekozen voldoet aan die eisen. De eerst auto 'nieuwe stijl' van de Dienst Stadsuitvoering is morgenmiddag tijdens de opening aanwezig.

Nieuwe naam Dienst Stadsuitvoering
Tijdens de opening wordt de nieuwe naam van de dienst bekend gemaakt. De naam is gekozen uit de inzendingen die binnenkwamen op de prijsvraag die eerder dit jaar werd uitgeschreven.

De opening van de nieuwe huisvesting van de Dienst Stadsuitvoering, Simon Spiersweg 7, Zaandam, vindt morgenmiddag - 5 maart - plaats. Aanvang: 15.00 uur.

Zaanstad, 4 maart 1999

Deel: ' Nieuwe naam Dienst Stadsuitvoering Zaanstad '
Lees ook