ADECCO

Nieuwe naam specialisten in flexibel bouwpersoneel

PERSBERICHT

Gerenommeerde specialisten in flexibel bouwpersoneel per 1 juli actief onder nieuwe naam

ADECCO BOUW

Rotterdam 28 juni 2002. Per 1 juli aanstaande zijn drie in de bouwwereld bekende personele dienstverleners actief onder één naam: Adecco Bouw. Het gaat om Top Groep Nederland, Brouwer Personeel en Bouwpoint Bouw- en Timmerwerken. Door de krachtenbundeling van de drie specialisten, die al lange tijd onder eigen naam in de bouwsector actief zijn, behoort Adecco Bouw in één klap tot de grotere spelers op de markt van flexibel bouwpersoneel. Adecco Bouw is dan ook in staat de bouwsector een allround dienstenpakket te bieden, gericht op snelle, adequate oplossingen voor zowel acute als structurele personeelsproblemen. Dat geldt voor functies op alle denkbare niveaus. Bijzonder is dat Adecco Bouw veel mankracht (onder meer 450 timmerlieden!) in eigen dienst heeft.

Adecco Bouw opereert vanuit de drie vestigingen Rotterdam, Utrecht en Den Bosch. Van hieruit wordt de bouwsector in heel Nederland bediend. De dienstverlening spitst zich toe op uitzending van 'hulpkrachten' (sjouwers, opruimers, aankomende vaklieden, enzovoorts), uitzending of detachering van 'vaklieden' (timmerlieden, stukadoors, metselaars) en detachering van 'staf- en kaderpersoneel' (uitvoerders, werkvoorbereiders, projectleiders, enzovoorts). Voor alle functiegroepen beschikt Adecco Bouw over een uitgebreid landelijk bestand van professionele krachten. Veel van die krachten hebben al lange tijd een vast dienstverband met één van de drie partijen die hun ervaring en kennis in Adecco Bouw hebben gebundeld. Vanuit dit vaste dienstverband zijn zij voor verschillende opdrachtgevers flexibel inzetbaar.

Oplossingen
voor personeelsproblemen
Twee aanvullende gespecialiseerde diensten van Adecco Bouw zijn 'Bouwcontact' en 'Diensten'. Adecco Bouwcontact is het langst bestaande landelijke meldpunt voor collegiale in- en uitleenovereenkomsten. Bouwbedrijven met een tijdelijk tekort of overschot aan personeel regelen via dit meldpunt de uitwisseling van vaste werknemers. Adecco Bouw Diensten is een ervaren bemiddelingsorganisatie voor 'Zelfstandigen Zonder Personeel'. Deze beroepsgroep is via Adecco Bouw Diensten inzetbaar voor uiteenlopende projecten. Adecco Bouw, de 'nieuwe' flexspecialist voor bouwbedrijven, is tenslotte ook inzetbaar voor wervings- en selectietrajecten voor vast personeel.

Door de gerealiseerde bundeling van kennis van zowel de bouwsector als het bijbehorende arbeidsmarktsegment, meent Adecco Bouw een belangrijke rol te kunnen spelen in het oplossen van bezettingsproblemen die zich nog altijd in de sector voordoen. Adecco Bouw biedt daarvoor zowel bedrijfs- als branchegerichte diensten. Voor de eigen medewerkers - de belangrijkste schakels in de allround dienstverlening - vindt op 29 juni aanstaande een 'kick-off' party plaats. Dit feest wordt onder meer opgeluisterd door een artiest met een wel zeer toepasselijke naam: Frans Bauer.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichter van Adecco, Rinus Wittenberg tel. (030) 247 55 69.

28 jun 02 14:22

Deel: ' Nieuwe naam specialisten in flexibel bouwpersoneel Adecco '
Lees ook