Gemeente Nijmegen


Nieuwe naam voor Dienst Sociale Zaken

De Dienst Sociale Zaken heeft sinds 1 februari een nieuwe naam: afdeling Sociale Zaken en Werk. De nieuwe naam is een gevolg van de gemeentelijke reorganisatie. Om beter te kunnen werken is het aantal ambtelijke diensten terug gebracht tot zes directies. Eén van die directies heet Directie Inwoners. De afdeling Sociale Zaken en Werk maakt van die directie deel uit.

Deel: ' Nieuwe naam voor Dienst Sociale Zaken Nijmegen '
Lees ook